V kostele sv. Anny neboli v Pražské křižovatce se ve středu uskuteční první ze dvou závěrečných koncertů sezony Collegia 1704. Druhý se na stejném místě koná ve čtvrtek 21. dubna.

Program s titulem Il delirio amoroso je zaměřen na kantátovou tvorbu Georga Friedricha Händela z jeho italského období. V sólové pěvecké roli vystoupí sopranistka Raffaella Milanesiová, která již s Collegiem 1704 několikrát spolupracovala.

Oba koncerty jsou stejně jako předešlé provedení Händelova oratoria Mesiáš vyprodány. "Händel ve svých kantátách prokazuje talent operního skladatele a svojí jedinečnou schopností hudební charakteristiky postav a ojedinělou melodickou invencí a originalitou vytváří v těchto drobných dílech jakési miniaturní opery, ve kterých koncentruje veškeré své dramatické umění," uvedl vedoucí orchestru Václav Luks.

Händelova kantátová tvorba bude doplněna ukázkami z obou jeho sbírek, ve kterých navazuje na umění zakladatele formy concerta grossa Arcangela Corelliho.

Ze sbírky opus 3 zazní Concerto grosso č. 3 d moll a Concerto grosso č. 4 a moll, ve kterém Händel cituje hudební materiál opery Imeneo.

Mezinárodně uznávaná sopranistka Milanesiová je vyhledávanou interpretkou Mozartových rolí, Händelových kantát a oratorií. Pravidelně vystupuje v operních domech v Amsterdamu, Bruselu, Madridu, Miláně, Mnichově, Paříži či ve Vídni a na řadě prestižních festivalů, například v Innsbrucku, Halle či Amboronay.

Pražskému publiku se Milanesiová poprvé představila na festivalu Pražské jaro 2011 v Rudolfinu s Collegiem 1704. Poté následovalo několik společných vystoupení na festivalech v Halle, Kolíně nad Rýnem, Lipsku.

V roce 2013 sopranistka s Collegiem 1704 účinkovala v novodobé premiéře opery L’Olimpiade Josefa Myslivečka na jevišti Stavovského divadla v Praze a v operních domech v Caen, Dijonu a Lucemburku.

Dva závěrečné koncerty sezony jsou zároveň posledními plánovanými koncertními událostmi Collegia 1704 pořádanými v Kostele sv. Anny - Pražské křižovatce. V nadcházející sezoně se orchestr vrací do Dvořákovy síně Rudolfina a dva programy představí v kostele sv. Šimona a Judy.