Koncerty souboru staré hudby Collegium 1704 se v nové sezoně 2016/2017 přemístí z Kostela sv. Anny – Pražské křižovatky do Rudolfina.

Zahajovací koncerty se uskuteční 24. a 25. října a ponesou se v duchu nadcházejícího 450. výročí narození Claudia Monteverdiho. Vedle domácích koncertů čekají soubor zahraniční zájezdy a vydání nového CD s hudbou Jana Dismase Zelenky.

Změnu si mimo jiné vyžádala zvýšená návštěvnost koncertů souboru. Zatímco Pražská křižovatka pojme 400 lidí, do Rudolfina se jich vejde víc než dvojnásobné množství.

"Pražskou křižovatku prozatím opouštíme z různých, převážně praktických důvodů. Především jde o nedostatečnou kapacitu, a je to dáno i dramaturgií, která vychází více vstříc Rudolfinu," řekl umělecký vedoucí a dirigent Collegia 1704 Václav Luks.

Kromě koncertů v Rudolfinu jsou připraveny dva programy v kostele sv. Šimona a Judy, kde se mimo jiné 31. prosince uskuteční dva silvestrovské koncerty s programem z děl Zelenky. Jeho tvorba je vedle skladeb Johanna Sebastiana Bacha a hudby evropských panovnických dvorů stěžejní dramaturgickou linií nové sezony.

Úvodní koncert nabídne Monteverdiho ojediněle uváděné Mariánské nešpory. "Jedná se o převratné dílo, ve kterém autor spojuje umění vrcholné vokální polyfonie a nově se rodící operní řečí a instrumentální virtuositou," uvedl Luks.

Velikonoční koncerty souboru 6. a 7. dubna s programem Janových pašijí J. S. Bacha povede dánský dirigent Lars Ulrik Mortensen, vedoucí tělesa Concerto Kodaň.

Z hostujících pěvců se v průběhu sezony s Collegiem 1704 představí francouzská altistka Lucile Richardotová a basista Jan Martiník.

Ještě před začátkem sezony čeká Collegium 1704 několik festivalových vystoupení. Soubor 2. června na Pražském jaru vystoupí s kontratenoristou Andreasem Schollem, zavítá na prestižní festival do Salcburku, do slavné londýnské Wigmore Hall, na francouzský Festival de La Chaise-Dieu nebo na varšavský festival Chopin a jeho Evropa.

Collegium 1704 v červenci také čeká druhá etapa nahrávání Zelenkových triových sonát, jejichž vydání je naplánované na konec roku.