Soubor staré hudby Collegium 1704 zahájí jarní část koncertní sezony 2016/2017 dvojicí koncertů, které se uskuteční 2. a 3. února v Dvořákově síni pražského Rudolfina.

Soubor zde představí málo hraná díla francouzského baroka z dob králů Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. Ansámbl pod vedením Václava Lukse posléze stejný program uvede 4. února v Drážďanech.

"Král Slunce Ludvík XIV. učinil zámek ve Versailles svou hlavní rezidencí a jeho paláce a zahrady proměnil ve fascinující centrum kultury a umění, které se stalo nedostižným vzorem pro ostatní panovnické dvory," uvedl k programu Luks, zakladatel a umělecký vedoucí Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704.

„Okázalé operní produkce, nákladné dvorské slavnosti a velkolepé liturgické obřady v královské kapli byly nejen odrazem zájmu panovníka o umění, ale také symbolem síly a bohatství jedné z nejmocnějších říší tehdejší Evropy," dodal.

V první části koncertu zazní dvě skladby od Jeana-Baptisty Lullyho, předního představitele hudby královské kaple ve Versailles.

Jubilate Deo, jedno z takzvaných velkých motet, vzniklo v roce 1660 jako dílo oslavující svatbu Ludvíka XIV. Druhá Lullyho skladba Te Deum, velké moteto pro dvojitý sbor a orchestr z roku 1677, byla zkomponována ke křtinám skladatelova nejstaršího syna Ludvíka.

V předehře Te Dea autor využil motivy ze svých úspěšných oper Atys a Isis.

Druhou polovinu večera odstartuje In convertendo Dominus, jedno ze čtyř zachovalých církevních děl raného období skladatele Jeana-Philippa Rameaua.

Program uzavře Dominus regnavit od Rameauova současníka Jeana-Josepha de Mondonville.

V sólových rolích spolu s Collegiem 1704 a Collegiem Vocale 1704 vystoupí sopranistky Judith van Wanroijová a Hana Blažíková, tenoristé Cyril Auvity, Václav Čížek a Benjamin Glaubitz a také basista Benoit Arnould.

Soubor Collegium 1704 zahájil novou sezonu 24. října. V pražském Rudolfinu zazněly Mariánské nešpory Claudia Monteverdiho.

Vystoupení Collegium 1704 se v nynější sezoně přemístila z Kostela svaté Anny – Pražské křižovatky do Rudolfina. Změnu si mimo jiné vyžádala zvýšená návštěvnost koncertů souboru. Zatímco Pražská křižovatka pojme 400 lidí, do Rudolfina se jich vejde víc než dvojnásobné množství.