Přední německý hudebník a divadelník Heiner Goebbels bude ve čtvrtek 14. září v pražském Divadle Archa hovořit o spolupráci všech složek divadelní tvorby.

Jeho přednáška nazvaná On the Polyphony of Collaboration se uskuteční v rámci Mezinárodní letní školy Divadla Archa. Určena bude nejen studentům této letní školy, ale také veřejnosti.

"Goebbels divadelní tvorbu přirovnává k hudebnímu termínu polyfonie," vysvětlila mluvčí Divadla Archa Pavlína Svatoňová.

"Polyfonii chápe jako strukturu několika simultánních linií na sobě nezávislých melodií. Na základě zvukových ukázek a videozáznamů vlastních hudebně-divadelních produkcí poukáže na nezbytnost vzájemné důvěry stejně jako na důležitost individuální umělecké nezávislosti členů tvůrčího týmu," dodala.

Právě v Divadle Archa Goebbels před dvěma lety spolu s tuzemským Orchestrem Berg uvedl svůj scénický koncert Písně o prožitých válkách, inspirovaný válečnými memoáry Gertrudy Steinové. Koncert se uskutečnil v rámci festivalu Pražské jaro.

Heiner Goebbels se pohybuje na hranici mezi hudbou a divadlem.

Ačkoliv jeho díla uvádějí nejvýznamnější světové orchestry, sám se označení skladatel brání – považuje se především za režiséra a divadelníka.

Jeho tvorba se vzpírá kategoriím, v podtitulech se objevují označení jako hudební divadlo, performativní instalace a podobně.

"Řeč mi dává hudební nabídky svou formou, strukturou a rytmem. Vlastně nejsem jen skladatelem. Můj životopis má odbočky a opravdu málokdy se pohybuji jen v hudební oblasti, většinou vedle textů pracuji i s dalšími médii," uvedl před časem při jedné z návštěv Prahy.

V Česku byly představeny také Goebbelsovy inscenace Black on White, Die Befreiung des Prometheus a I Went To The House But Did Not Enter.

Související