Obec překladatelů, která každoročně na veletrhu Svět knihy udílí anticeny za nejhorší literární překlady, se letos rozhodla neudělit toto ocenění žádnému titulu. Kritizuje ale Národní knihovnu za údajné porušování autorských práv, když ve svých databázích neumožňuje vyhledávat knihy podle jména překladatele. Knihovna se nařčení brání a říká, že autorská práva neporušuje.

Porota anticeny nazvané Skřipec ve čtvrtek uvedla, že několik knih z produkce roku 2014 podrobila kritice, nedostatky však nebyly natolik závažné, aby za překlady anticenu udělila. Největší pozornost u ní vzbudila kniha Steve Jobs od Waltera Isaacsona v překladu Dany Šimonové a Bronislavy Bartoňové a vydané v nakladatelství Práh. Vyšla však již před čtyřmi lety.

"V českém textu jsou zásadní nedostatky – vyšinutí z vazby, neshoda mezi podmětem a přísudkem, hrubé gramatické chyby, překladatelské nepřesnosti a omyly obecně, patrná je neznalost příslušné terminologie. Některé chyby byly další redakcí odstraněny, dotisk z letošního roku se jimi přesto hemží," uvedla porota. Kniha anticenu Skřipec ale nedostala, neboť nová možnost udělit ji za knihu vydanou v posledních pěti letech prý ještě nevešla ve známost.

Skřipec by si ale podle Obce překladatelů zasloužila Národní knihovna "pro systematické porušování autorského zákona". NK podle obce v řadě případů neuvádí jméno překladatele, respektive elektronický systém přestal uvádět příslušné dílo pod jménem překladatelovým. "Místo spolehlivé bibliografie překladatelů nabízí NK pouhá torza," uvedla předsedkyně Obce spisovatelů Hana Linhartová.

Náměstek ředitele NK Hanuš Hemola dnes řekl, že knihovna autorský zákon neporušuje a postupuje v případě, který obec kritizuje, podle mezinárodních standardů. "Jednáme s Obcí překladatelů a navrhovali jsme jim i to, zda by nám poskytli své evidence. To by nám usnadnilo práci," uvedl s tím, že vytváření podrobnějších databází, které by obec požadovala, by bylo podmíněné větším množstvím pracovníků, kteří by se mu věnovali.

Česká národní bibliografie, tedy soupis knižních dokumentů vycházejících v ČR, který NK spravuje, popisuje tato díla podle některých formálních záležitostí, jako je třeba název knihy, autor, ilustrátor, počet stran či překladatel. Tento popis se pak importuje do katalogů. Ne vždy jsou ale všechny tyto údaje uvedeny jako takzvaně selekční, tedy nelze podle nich vyhledávat v katalogu. V případě ilustrátora je třeba jeho jméno uvedeno jako selekční tehdy, když ilustrace tvoří polovinu díla.

To se může týkat i překladatelů, jejichž jména nejsou vždy uvedena jako selekční – a v tom je jádro sporu Obce překladatelů s NK. Existují případy, kdy překladatel nechce být s překládaným titulem ztotožňován, překládá pod pseudonymem nebo je překlad pouze jeho zdrojem obživy vedle jiné, odborné činnosti. "Nepovažujeme současnou praxi vůbec za problém a zmiňování NK v souvislosti s udílením anticen za nejhorší překlady považujeme za nefér," řekl náměstek.

Související