Básník a filozof Eugen Brikcius v úterý v Praze pořádá již dvacátý takzvaný literární výlet. Ten úterní je věnován 70. výročí úmrtí spisovatele Franze Werfela, pražského rodáka a představitele židovské německy mluvící kultury.

Výlet začíná v 17 hodin v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí. Během několika následujících zastávek se účastníci dozvědí zajímavosti z Werfelova života a připomenou si jeho dílo.

V Rakouském kulturním fóru bude promítnut krátký film Verdi pojmenovaný dle Werfelova úspěšného románu; skladatel totiž Werfelovi celoživotně učaroval. V témže místě se uskuteční první divadelní výstup večera, inspirován románem Píseň o Bernadettě.

Během druhého aktu v Literární kavárně Řetězová budou účastníci i Franz Werfel vítáni pokřikem: Caruso, bravo, Caruso! Právě tak totiž Werfelovi přezdívali, když s přáteli při poutích po pražských lokálech zpíval Verdiho árie. S Franzem Kafkou a dalšími spisovateli se Werfel scházel především v kavárně Arco na rohu dnešní Hybernské a Dlážděné. Do užšího kruhu jeho přátel patřili Willy Haas, Max Brod či Johannes Urzidil.

Pokračování výletu zajistí tramvaj vypravená ze stanice Spálená, jež za hudebního doprovodu pojede na Florenc. Výletníci odtud přejdou do Vojenského historického muzea, kde se odehraje další divadelní část popisující roztržku mezi Karlem Krausem a Franzem Werfelem. Účastníci si též poslechnou úryvek z románu Čtyřicet dnů, který popisuje genocidu spáchanou na arménském lidu.

Před žižkovskou radnicí se výletníci seznámí mimo jiné s Werfelovou horoucí obhajobou Československa po mnichovské dohodě. Poslední akt večera - Pohřeb - se pak odehraje na střešní terase paláce Lucerna. Zemřelého židovského spisovatele Franze Werfela nechá jeho vdova Alma Mahlerová ještě před pohřbem pokřtít.

Franz Werfel (1890 až 1945) se narodil v Praze před 125 lety. Dlouho byl považován za autora rakouského, dnes již je řazen do pražské německé židovské komunity, Prahu však v roce 1912 ve svých 22 letech definitivně opustil. Odešel do Lipska a později do Mnichova, kde působil jako redaktor. Přesto se do Čech ještě vracel, za rodiči a později i s manželkou Almou Mahlerovou. Za války pobýval ve Vídni, na Capri, ve Francii a s Heinrichem Mannem pěšky přes Pyreneje prchal do Španělska. Nakonec dospěl do Spojených států, kde žil až do své smrti 26. srpna 1945.