Na přelomu června a července se v Praze sejdou desítky bohemistů z prestižních univerzit z celého světa. Po pěti letech se v Česku uskuteční kongres světové literárněvědné bohemistiky, tentokrát s názvem Válka a konflikt v české literatuře. Připomene i sté výročí první světové války, jak uvádí pořadatelé. Největší celosvětové setkání odborníků na českou literaturu se uskuteční od 29. června do 4. července.

Jednání se zúčastní 164 bohemistů, mezi nimiž jsou výrazné osobnosti současné literární vědy a historie z České republiky, Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Turecka, USA a 17 dalších zemí. Kongres bude zaměřen především literárně-historicky.

S ohledem na uplynulé výročí první světové války a aktuální výročí druhé světové války se bohemisté soustředí na různé formy zpracování války a uchopení válečného prožitku v národní literatuře a kulturní paměti. Kongres se bude věnovat i takzvané intermediální reflexi a obecnější problematice války a konfliktu, v níž se proti sobě staví literatura, moc a ideologie.

Debatovat se bude například o literárním zpracování vzpomínek na válku, odsunu sudetských Němců, o židovské tematice či o střetech literatury se státní mocí.

Setkání se také zapojí do oslav 600. výročí mučednické smrti Jana Husa a bude se věnovat ohlasu jeho díla a dopadu husitských válek na kulturu střední Evropy.

Kongres pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ve spolupráci s Ústavem bohemistických studií Filozofické fakulty UK, Ústavem slovenské literatury Slovenské akademie věd, Ústavem české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Památníkem národního písemnictví.

Související