Moravská galerie začne 3. září sledovat snahu výtvarnice Kateřiny Šedé o proměnu vesnice Bedřichovice na Brněnsku. Na konci ročního úsilí bude nová náves "v londýnském duchu". Projekt nazvaný Bedřichovice nad Temží startuje v úterý předpremiérou dokumentu Jak se dělá svátek v Místodržitelském paláci.

Proměna takřka on-line

Prezentace v Moravské galerii nemá podobu typické výstavy. Autorka se nechce svazovat statickou formou, upřednostňuje osobní prožitky účastníků akcí "v terénu". Po celý rok se proto budou střídavě v brněnské galerii a přímo v Bedřichovicích konat setkání různého druhu - přednášky, projekce dokumentárních filmů nebo společenské akce jako ples a hody.

Zájemci tak mohou nejen sledovat, ale i spoluprožívat důležité okamžiky spojené s přestavbou náměstí - třeba přemístění dětského hřiště nebo osazení londýnské telefonní budky.

Průběžné informace o projektu nabídne po celý rok web Moravské galerie, na blogu londýnské galerie Tate Modern a na facebookovém profilu Bedřichovic. Vyvrcholením projektu se 3. září 2014 stane otevření nového náměstí. V knihovně Moravské galerie v Brně v Pražákově paláci budou k dispozici veškeré materiály doposud realizovaných projektů Kateřiny Šedé.

Londýn na Moravě, Morava v Londýně

Šedá je laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2005. Jako jedna z mála českých umělkyň se dokázala svými netradičními počiny výrazně prosadit v zahraničí. Účastnila se prestižních přehlídek v Kasselu, Benátkách, Lyonu či Moskvě. Její projekty se vyznačují snahou narušit stereotypy chování jednotlivců, skupin lidí i celých komunit.

Bedřichovicím Šedá věnovala nejen rok, který začne od úterka sledovat Moravská galerie, ale celý pětiletý projekt From Morning Till Night/Od nevidím do nevidím. Zahájila jej v roce 2011 v prestižní londýnské galerii Tate Modern. Tehdy "přestěhovala" Bedřichovice do Londýna. Pomohlo jí 80 obyvatel vesnice, kteří například ve vymezeném prostoru vykonávali běžné denní činnosti, jaké dělají doma - třeba zametali, pracovali na zahradě, jezdili na kole nebo se opalovali.

Cílem pětiletého projektu je přimět všechny obyvatele vesnice, aby každý rok 3. září zůstali doma a společně se pokusili vytvořit nový typ svátku, který jim umožní spatřit sebe a své místo k životu v jiném světle.