Ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt v úterý odvolal z funkce tři z pěti ředitelů sbírek. Personální obměnu nejvyššího vedení Národní galerie Fajt avizoval od svého nástupu letos v červenci. Odvolaní šéfové nejvýznamnějších sbírek se ale brání, že je v tuto chvíli jejich odvolání bezdůvodné a děje se uprostřed úspěšných výstav – a bez toho, aby za ně Fajt měl adekvátní náhradu.

O svém odvolání v úterý ředitel Sbírky starého umění Vít Vlnas, šéfka Sbírky umění 19. století Šárka Leubnerová a také Helena Musilová, která vedla Sbírku moderního a současného umění. Fajt sdělil, že s Vlnasem se na odchodu z NG ke konci roku dohodl už v červenci. Domluvili se podle něj na spolupráci na některých krátkodobých projektech. Na výměně Musilové se shodl s novým ředitelem sbírek a výstav Adamem Budakem, který v NG působí od září. Fajt tvrdí, že před rozhodnutím posuzoval výstavní a publikační činnost sbírky moderního umění, návštěvnost krátkodobých výstav i koncepci a výstavní dramaturgii.

Podle Fajta galerie začala proměnu v otevřenější a atraktivnější instituci. "To se však neobejde bez vytvoření silného, koncepčně orientovaného týmu spolupracovníků," dodal. Na neobsazené pozice budou v nejbližší době vypsána výběrová řízení. V mezinárodním konkurzu chce Fajt obsadit i místa kurátorů, jejichž počet má být proti současnosti zhruba poloviční. Místo kurátorky nabídl i Leubnerové, která ho ale nepřijala, uvedl.

"Respektujeme, že si generální ředitel chce vybrat svůj nejbližší tým. Na pozice ředitelů sbírek významných galerií bývají obvykle vypisována výběrová řízení. Žádné takové řízení vypsáno není, proto nerozumíme, proč jsme odvoláváni nyní, bez důvodu, dva týdny před Vánoci, uprostřed běžících úspěšných výstav a projektů," uvedli ve společném stanovisku odvolaní ředitelé.

Současně byla podle nich vedením NG požádána odborová organizace, aby projednala návrh, kterým bez náhrady ruší všechny neobsazené odborné pozice kurátorů NG. Odborová organizace ale tento návrh neschválila.

Bývalým ředitelům vadí, že jejich odvolání Fajt nekonzultoval s vědeckou radou NG a odbornou veřejností. "Informováno nebylo ani ministerstvo kultury jako zřizovatel, jak tomu bývá obvyklé," říkají.

Dva ze tří ředitelů byli prý důrazně požádáni o úplný odchod z NG. "Z tohoto pohledu se záměr vedení NG zrušit všechna volná místa na pozicích kurátorů jeví jako účelový. A z pohledu odvolaných ředitelů, kteří by mohli pokračovat ve své kurátorské, vědecké a publikační činnosti, jako odborně likvidační," míní odvolaní.

Ti připomínají, že Musilová je garantem mezinárodního projektu František Kupka 2017 a Vlnas zase hlavním autorem nedávno zahájené výstavy o umění benediktinského řádu. Všichni tři jsou také garanty několika grantových projektů, kterých je NG v letošním a dalších letech řešitelem.