Ve věku osmaosmdesáti let zemřel v neděli v Praze malíř a grafik Karel Vysušil. Oznámila to jeho rodina. Vysušil byl členem spolku grafiků Hollar a jedním ze zakládajících členů legendární skupiny Máj, která se snažila vzdorovat socialistickému umění a reflektovat soudobé umělecké proudy. Kromě grafiky a malby se Vysušil věnoval i koláži.

Karel Vysušil se narodil 14. listopadu 1926 v Trmicích (Ústí nad Labem). Počátkem 40. let navštěvoval večerní Školu dekorativních umění v Praze, kde se seznámil s malířem Richardem Fremundem, s nímž později sdílel svůj ateliér na Smíchově. Na Akademii výtvarného umění v Praze nastoupil do ateliéru Karla Mináře, následně přešel do krajinářské speciálky Otakara Nejedlého, kde poznal další generační druhy Roberta Piesena a Jitku Kolínskou. Paralelně studoval dějiny umění na Filozofické fakultě UK, k okruhu přátel se řadí budoucí historik umění František Dvořák.

V prosinci roku 1956 vznikla skupina Máj a v květnu 1957 měla první výstavu v Obecním domě. Po jejím rozpadu založil spolu s typografem Josefem Týfou a malířem Zdeňkem Sklenářem skupinu LG 5. V roce 1966 stál u zrodu smíchovské Galerie D, která se věnovala prezentaci současného umění.

Počátky Vysušilovy malířské tvorby byly převážně věnovány krajinomalbě, malba z konce 50. let má expresivní barevnost, odkazující k barvám obrazů Václava Špály a rozvíjející odkaz fauvismu. Velkým Vysušilovým tématem byl člověk a jeho život. Později také prostor a v malbě dostává stále větší prostor abstrakce.

Po roce 1965 je v jeho malířské tvorbě patrný návrat figurálních prvků a kompozic. Tvorba let 1970 až 2000 zahrnuje portréty, prolínání figur a abstraktních ploch, časté jsou návraty témat. Od počátku 60. let Karel Vysušil rozvíjel také svou litografickou tvorbu, grafiky spolu s kolážemi byly dominantním pólem jeho výtvarné tvorby poslední doby.

Související