Studenti z Ateliéru intermediální tvorby na Akademii výtvarných umění se bouří proti tomu, že ateliér už po 25 letech nepovede Milan Knížák. Bývalý ředitel Národní galerie v Praze neuspěl u konkurzu, který se na místo vedoucího ateliéru v polovině ledna konal. Komise ze tří uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, vybrala Milenu Dopitovou. Rektor Tomáš Vaněk ji na místo vedoucí Ateliéru intermediální tvorby I jmenoval a své rozhodnutí v pondělí zveřejnil na webu školy.

Na AVU se současně konaly konkurzy na vedoucí Ateliéru intermediální tvorby II, kde Jiřího Příhodu nahradí dvojice pedagogů Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský, a Ateliéru nových médií I, kde Marcuse Huemera nahradí Tomáš Svoboda. Za Příhodu a Huemera se však studenti veřejně nestaví jako za odcházejícího Knížáka. Všichni tři pedagogové, kterých se změna dotkla, beze změn dokončí akademický rok 2014/2015.

Studenti Knížákova ateliéru, mezi něž patří Vladan Kolář, Jan Vlček, Zbyněk Havlín či Kateřina Tichá, požadují přezkoumání výběrového řízení a sepisují v tomto smyslu petici. K pondělnímu večeru měla 45 podpisů. Studenti také připravují protestní akci na AVU. Kromě Knížákových kvalit a zásluh, které připomíná i rektor Vaněk, přidávají svůj názor, že by komise měla sledovat především zájmy školy a studentů, jichž se změna pedagoga bezprostředně týká, a mají pocit, že změna vedoucího pedagoga pro současné studenty "naprosto zásadně narušuje cestu již započatého individuálního rozvoje, založeného na propracované pedagogické metodice profesora Knížáka".

"Při rozhodování jsem především zvažoval přínos jednotlivých osobností v rámci daných uměleckých oborů, pedagogickou, uměleckou i akademickou úroveň, dále mě zajímal postoj k týmové práci v rámci AVU i typ pedagogické osobnosti, a s tím spojené možnosti změny a potenciál dalšího vývoje, zejména z pohledu do budoucnosti AVU a její pozice mezi uměleckými školami evropského regionu," uvedl rektor.

V případě Knížáka, který byl v letech 1990 až 1997 také rektorem AVU, Vaněk říká, že si je "plně vědom jeho výjimečného přínosu, kterým během 90. vtiskl AVU novou definici a kvalitu".

"Velice si cením dvacetipětileté práce, kterou věnoval studentům i celé škole," sdělil. Jako dík a jako ocenění jeho zásluh podá Umělecké radě AVU návrh, aby Knížákovi udělila titul Doctor honoris causa. "Profesor Knížák bude používat statut emeritního profesora, a tak nadále participovat na aktivitách školy, včetně možnosti být školitelem vybraných doktorandek a doktorandů. V neposlední řadě bude mít pan profesor možnost připravit cyklus autorských přednášek pro celou akademickou obec do nového akademického roku 2015/2016," uvedl Vaněk.