Díla českých umělců, které druhá světová válka zavála do Francie, od tohoto týdne vystavuje Moravská galerie v Brně.

Velká plátna i drobné kresby zachycují tísnivou atmosféru doby i dramatické osudy jednotlivých umělců, z nichž někteří se zapojili do odboje. Jiní ale poznali odvrácenou stranu francouzské pohostinnosti v tamních věznicích a internačních táborech.

Podle ředitele galerie Jana Presse je výstava, kterou připravila kurátorka Anna Pravdová, díky tématu nedobrovolné migrace velmi aktuální.

K výrazným dílům ve výstavních síních Místodržitelského paláce patří olejomalba Mnichov Jana Zrzavého, Sladkost žití Františka Kupky a obraz Pod střechami Paříže Aléna Diviše, stejně jako jeho kvaše inspirované rytinami na vězeňských zdích. Hojně jsou zastoupeni také Josef Šíma nebo Adolf Hoffmeister.

Kritériem výběru podle kurátorky Pravdové nebyla jen kvalita děl nebo věhlas autorů, ale také zajímavý kontext vzniku. Někteří autoři jsou širší veřejnosti neznámí, některá díla jsou vystavena poprvé.

"S jejich pomocí a prostřednictvím dokumentů i hudebních skladeb se výstava snaží ukázat rozmanitost často tragických osudů českých umělců ve Francii v době války. Dosvědčuje také, že někteří neváhali zapojit se po boku francouzského národa do boje za svobodu, ať už v rámci československé armády ve Francii, či v odboji," uvedla Pravdová.

V odboji působili například Šíma, sochař Jan Vlach nebo malíř Rudolf Kundera.

Francie, a zejména rušná kosmopolitní Paříž, byla od poloviny 19. století častým cílem českých výtvarníků. Zlatým věkem česko-francouzských uměleckých vazeb byla první republika.

Výstava

Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938–1945

Kurátorka: Anna Pravdová

Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně

až do 10. ledna 2016

Výstava mapuje méně sledované období po mnichovské dohodě. K českým starousedlíkům přicházeli do Francie uprchlíci před nacismem. Někteří brzy pokračovali do zámoří, jiní se ocitli v internačních táborech, a to nejen v pevninské Francii, ale také v Maroku nebo na Martiniku.

Výstava nazvaná Zastihla je noc měla v menší variantě premiéru na jaře v Chebu, v plném rozsahu ji lidé najdou v Místodržitelském paláci v Brně, a to až do 10. ledna příštího roku. Doprovodný program zahrnuje tři noci ve výstavě. "Každá má jiné téma a řeší výstavu z jiného úhlu pohledu," popsala tvůrkyně doprovodného programu Silvie Šeborová.