Uměleckoprůmyslové museum získalo do svých sbírek rozsáhlou kolekci japonských plakátů. Na základě dlouholeté spolupráce je pražskému muzeu darovala japonská společnost Dai Nippon Printing.

Soubor čítá 1140 položek a je mimořádným obohacením grafické sbírky muzea, jak sdělila mluvčí muzea Jana Ulipová.

Kolekce podle mluvčí zahrnuje díla tří předních japonských grafických designérů – Ikky Tanaky, Šigeoa Fukudy a Kazumasy Nagaie – od 70. let do konce 20. století.

Uměleckoprůmyslové museum má kromě sbírek nábytku, drobnějších užitých předmětů, skla, porcelánu, textilu a hraček také sbírku grafiky a fotografie.

Její významnou částí vedle například užité grafiky jsou plakáty, téměř 45 tisíc kusů řadí tuto sbírku mezi nejbohatší svého druhu v Evropě.

Je zaměřena zejména na českou produkci, obsahuje ale i sbírku francouzského a německého plakátu. Bohatě je zastoupen také Alfons Mucha.

Plakátová produkce je sledována v celé autorské i tematické šíři: vedle významných výtvarných umělců jsou v ní zastoupeny reklamní agentury a komerční afišisté. Součástí sbírky jsou také originální návrhy plakátů.

Dary jsou významným zdrojem akvizic muzeí, zejména těch veřejně spravovaných, jimž se v tuzemsku dlouhodobě nedostává peněz na nákupy.

Uměleckoprůmyslové museum v poslední době získalo třeba pozůstalost fotografa Ivana Lutterera (1954 až 2001), unikátní kolekci kreseb a tisků vztahujících se ke slavnému Otčenáši (Le Pater) Alfonse Muchy či rozsáhlý soubor prací fotografa Josefa Koudelky.