Surrealistický obraz Mikuláše Medka nazvaný Květináče (Snídaně) z roku 1950, který měl vyvolávací cenu 7,2 milionu korun, našel v nedělní aukci kupce za 8,1 milionu korun. Stal se tak autorovým nejdráže prodaným dílem v tuzemské aukci a obecně nejdráže prodaným dílem českého poválečného surrealismu.

Další Medkovo dílo, rozměrná Kompozice pro interiér Československých aerolinií z 60. let, se prodalo za 1,5 milionu korun. Výsledky v neděli oznámil aukční dům European Arts.

Dosavadní autorský rekord Mikuláše Medka držela Dívka se švihadlem prodaná za pět milionů korun. Obraz Květináče (Snídaně) pochází z významného období Medkovy tvorby, kdy vrcholila jeho surrealistická fáze. Sám autor uváděl, že tehdy bylo jeho dílo ovlivněno tvorbou malířky Toyen.

Obraz patřil do sbírky významného předválečného surrealisty Milana Nápravníka. Byl vystaven na třech velkých Medkových výstavách v Hradci Králové, Bochumi a pražském Rudolfinu a bude zařazen do monografie, která vyjde v roce 2017. Rané Medkovy obrazy jsou vzácné a na trhu se objevují jen zcela výjimečně.

Poválečné umění bylo v nedělní aukci zastoupeno také abstraktním obrazem Roberta Piesena Prostor inexistence (1967), který vznikl v prvním roce jeho emigrace v Izraeli. Prodal se za vyvolávací cenu 640 tisíc korun.

Meziválečnou avantgardu v dražbě reprezentoval obraz Aloise Wachsmana Koupání, který se vyvolával za 1,2 milionu korun a kupce našel za 2,1 milionu korun. "Autor si ho velmi cenil, protože ho poslal na nejvýznamnější výstavu meziválečného období, Poesie 32, v pražském Mánesu. Tehdy byl nabízen za 1300 korun," upozornil aukční dům.

Na 800 tisíc korunách se v neděli začal dražit pastel Motiv z Florencie od Bohumila Kubišty, prodal se za 1,1 milionu korun.

Výrazně nad vyvolávací cenou se prodala i dvě krajinářská díla. Obrazu Nudvojovice u Turnova od Aloise Bubáka vzrostla cena z 1,3 na 2,3 milionu korun, cenu obrazu Z okolí Oldřichovce od Antonína Slavíčka dražitelé vytáhli z 1,6 na 3,05 milionu korun. Podle organizátorů aukce se tak stal Slavíčkovým nejdražším obrazem vydraženým na českých aukcích.

Vrcholy nabídky moderního a současného umění v aukci představoval obraz Václava Boštíka Bez názvu z 90. let 20. století s vyvolávací cenou 2,1 milionu korun a Nástěnná plastika 46 Karla Malicha, která šla do aukce s cenou 980 tisíc korun. Boštíkův obraz se prodal za 2,2 milionu korun, Malichovo dílo za 1,25 milionu.