Po osmadvaceti letech skončil časopis pro současné výtvarné umění Ateliér. Posledních několik roků byl tento čtrnáctideník v těžké ekonomické situaci, kdy mu ministerstvo kultury přidělovalo nižší dotace než dříve.

Šéfredaktorka Blanka Jiráčková proti tomu opakovaně veřejně protestovala. K méně nákladné internetové verzi časopisu ale nepřikročila, periodikum dále vycházelo na vysoce kvalitním, a tedy drahém papíře.

V polovině prosince vyšlo poslední dvojčíslo. "Myslím si, že je chybou, že kulturní politika našeho státu nedokáže finančně zajistit takto koncipovaný výtvarný časopis se silnou čtenářskou základnou," píše Jiráčková v nekrologu časopisu v jeho posledním vydání.

"Tištěné periodikum s kvalitními reprodukcemi nenahradí dnes preferované sociální sítě, kde přes veškeré vyhledávače je spousta roztříštěného materiálu, jenž je bohužel často nepřesný a neověřený, každý izolovaně si ho musí pracně vyhledávat sám a jako kamínky poskládat do své vlastní mozaiky," míní šéfredaktorka.

První číslo Ateliéru vyšlo 7. ledna 1988 a jeho vydavatelem byl Svaz českých výtvarných umělců. Jiráčková se stala jeho první a jedinou polistopadovou šéfredaktorkou v květnu 1990. Nástupnická organizace Unie výtvarných umělců se podle ní vzdala vydavatelských práv a vzniklo občanské sdružení, které se stalo majitelem Ateliéru.

Po čase se vydávání podobných časopisů začalo částečně financovat z peněz ministerstva kultury.

Ateliér informoval o dění na domácí výtvarné scéně i o výstavách v blízkém zahraničí. Autory článků však někdy byli i samotní autoři a kurátoři výstav, o kterých texty informovaly.

S růstem DPH a poklesem dotací – v případě Ateliéru z průměrných 32 procent až na letošních 11 procent z celkových nákladů – bylo podle Jiráčkové vydávání časopisu stále těžší.

Největší propad dotací byl v roce 2012, kdy ministerstvo udělilo o třetinu nižší dotaci než v předchozím roce, časopis dostal jen 560 tisíc korun, což představovalo nejnižší částku od počátku 90. let. Ještě v letech 2010 a 2011 se státní dotace dotýkala dvou milionů korun.

Ministerstvo argumentuje tím, že na příspěvky z grantových řízení si nelze automaticky činit nárok – výše dotace záleží na rozpočtu, jaký mají grantové komise k dispozici, a tehdy se krátily rozpočty všem komisím. Ty jednotlivé projekty bodují a Ateliér se v roce 2012 umístil na 12. místě z 19 projektů zařazených do okruhu periodických publikací. Dotaci jich dostalo 14.

Ani v dalších letech se dotace časopisu nevrátily na někdejší čísla. Jiráčková se snažila získat sponzory, pořádala benefiční akce a časopis se zdražil. Přesto k 31. prosinci 2015 Společnost časopisu Ateliér vstupuje do likvidace pro nedostatečné finanční zajištění.