Vybudování expozice o Karlu IV. v pražském domě U Zlatého prstenu vyjde na 15 milionů korun. Částku schválila pražská rada, expozice by se měla otevřít v listopadu.

Hlavní město kvůli letošním oslavám 700. výročí narození českého krále a římského císaře vyčlenilo v rozpočtu skoro 26 milionů korun, jak vyplývá z podkladů zveřejněných na webu magistrátu.

Expozici připraví Muzeum hlavního města Prahy, kterému zastupitelé nedávno svěřili do správy prostory v Týnské uličce.

Uvnitř domu U Zlatého prstenu se nacházejí raně gotické sklepy a chodby s původní valenou klenbou, ve které jsou fragmenty nástěnných maleb z konce 15. století.

Pro stálou výstavu o životě panovníka a Lucemburků zapůjčí exponáty čtyři desítky institucí ze všech krajů ČR.

K výročí 700 let od narození Karla IV. se letos po celé České republice odehraje řada akcí. Pořádat je budou stát, města, kraje, muzea, galerie a další kulturní i akademické instituce. Pražské městské slavnosti byly zahájeny 1. dubna na Staroměstské mostecké věži.

Na 3. a 4. září Praha chystá Korunovační slavnosti, tedy rekonstrukci korunovace císaře. Finančně podpoří také akce, které pořádají další instituce a organizace. Vláda vyčlenila na akce v celé zemi desítky milionů korun.

Karel IV. byl druhým panovníkem z dynastie Lucemburků na českém trůně. Lucemburkové přišli do Česka ve 14. století. Novou dynastii přivedla na český trůn svatba dcery českého krále Václava II. Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským.