Rekonstruované sousoší Karla Nepraše nazvané Rodina připravená k odjezdu od středy vystavuje Centrum současného umění DOX.

Socha byla zničena za normalizace, protože vznikla roku 1969 jako reakce na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Dílo znázorňuje několik členů rodiny, která se chystá opustit svou vlast.

Nepraš sochu vytvořil po návratu ze své krátké emigrace v roce 1969 během Sympozia prostorových forem v Ostravě. Jasný politický podtext obsažený v názvu díla způsobil, že navzdory peticím za zachování výsledků sympozia sousoší padlo za oběť normalizační hysterii a bylo zničeno.

Obnovení sochy bylo velkým přáním autora, který zemřel v roce 2002.

Neprašově rodině se přání umělce podařilo po letech úsilí naplnit, práce na rekonstrukci trvaly v letech 2011 až 2015. Jde o druhý odlitek zhotovený podle originálních plánů a dřevěných modelů v měřítku 1:1.

Jeden z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století Karel Nepraš se proslavil především svými plastikami – červenými bytostmi, při jejichž tvorbě používal kovové trubky, hadice, šrouby a další materiály.

Neprašovy výrazné sochy vyprávějí o tíživém pocitu z možnosti neustálé manipulace člověka i o osudu svého tvůrce, kterému komunistický režim zkazil nejlepší léta tvůrčího života.

Politický vývoj v Československu po roce 1968 znamenal pro Nepraše dramatické omezení výstavních možností, účasti na mezinárodním uměleckém dění i rozvoje vlastní tvorby.

"Už od chvíle, kdy byla Rodina připravená k odjezdu zničena, se táta snažil o její obnovu. Vzhledem k tehdejší politické situaci to nebylo možné, ale ani po revoluci se tak nestalo z důvodu chybějících financí," říká sochařova dcera Karolína Neprašová.

"Koncem 90. let se uvažovalo o jejím případném umístění před Veletržní palác, ale ani to se neuskutečnilo," dodala.

Výstava v DOXu poběží do 17. října.

Související