Rezonanci zvuku přenesenou do svítících objektů ukazuje výstava slovenského výtvarníka Ašota Haase, která v ve čtvrtek začala v pražské DSC Gallery. Otevřena bude do 18. října.

Křivky, které zvuk znázorňují, zde daly vzniknout reliéfům z optického plexiskla.

"Na začátku výstavy byla otázka. A já jsem se nesnažil odpovědět, ale začal se na ni dívat z kontrastu, z úplně druhé strany. Začal jsem ji brát čistě jen jako zvuk, frekvenci, kterou se snažíte nějak pochopit," popisuje Haas fyzikální podstatu vystavených objektů.

"Tak přišel nápad začít pracovat se zvukem, propojit jeho vlnění s vlněním světla," dodává.

Haase láká nový pohled na moderní technologie a to, jak je využít ve výtvarném umění. Autor experimentuje s technologiemi a materiály, jež ponechává v abstraktní a geometrické podobě.

Jeho tvorba je charakteristická minimalistickou formou. Podstatná je pro umělce interaktivita s divákem, jeho zapojení do přeměny díla.

Díla vystavená v DSC Gallery všechna vznikla stejným postupem, tedy za použití optického plexiskla. Vibrují zvukem a zároveň jsou i světelnými objekty. Haas tím navazuje na své předchozí optické vize, jeho tvorba je na hranici designu, sochařství a sklářského výtvarnictví.

Nyní se autor rozhodl propojit světy dvou fyzikálních veličin, světla a zvuku. Návštěvníci výstavy si sami mohou zkusit, jak se světlo – laserový paprsek – mění ve zvuk tím, že mu člověk vstoupí do cesty.

"S tou základní myšlenkou jsem začal pracovat, různě ji ovlivňovat svými kódy. Zapojil jsem do toho softwary, takže výsledek není nic náhodného ani ruční kresba. Jde o záznam, který já různě šponuji a ovlivňuji," popisuje výtvarník. "Do základního daného kódu dodávám přesné geometrické struktury, a tím do výsledku vnáším svůj odkaz, svoji odpověď," dodává.

Podle galeristky Olgy Trčkové je Haas součástí postinternetové generace tvůrců a umělců, kteří vyrůstali on-line a s neustále se rozvíjejícími elektronickými přístroji v rukou i kolem sebe.

Výstava nazvaná Resonance of Sounds se podle galeristky zabývá vztahem mezi filozofií, technologiemi, neurovědou a přírodou.

"V dnešní době je podstatné si povídat. Vést mezinárodní dialog a pochopit navzájem tóninu toho druhého. Bez znalosti frekvence toho druhého neumíme fungovat, a abychom zůstali lidmi, je potřeba se na ni navzájem naladit," říká autor děl.

Ašot Haas se narodil roku 1981 v Moskvě. V Bratislavě vystudoval střední uměleckou školu i Vysokou školu výtvarných umění, kde prošel několika ateliéry zaměřenými na design i sochařství.

DSC Gallery, dříve známá jako Dvorak Sec Contemporary, letos Haasova díla představuje také na veletrhu umění Start v Londýně spolu s díly Václava Ciglera, Michala Motyčky, Jiřího Černického a Krištofa Kintery. Veletrh trvá do neděle.

Související