Východočeská galerie Pardubice v Domě U Jonáše zahájila výstavu nazvanou Vojmír Vokolek – Mizející poselství. Připomíná tvorbu významného malíře, sochaře, grafika, tvůrce fresek, ilustrátora a básníka.

Vokolek byl jedním ze tří synů pardubického tiskaře Václava Vokolka. Výstava je součástí komplexního projektu připomínajícího význam autorského odkazu rodiny, potrvá do 4. června.

Retrospektivní expozice sleduje všechna Vokolkova klíčová tvůrčí období v dobových souvislostech. Věnuje se rané meziválečné tvorbě, tedy grafikám a ilustracím 30. let, prostřednictvím velkoformátových tisků a projekce sleduje ojedinělé poválečné malířské freskařské dílo, kdy autor tvořil pro regionální sakrální objekty.

Výstava též mapuje sochařské objekty, které Vokolek vytvářel od přelomu 70. let. Podstatná část jeho sochařského i freskařského odkazu byla přitom v uplynulých desetiletích zničena či ztracena.

Přehlídku doprovází dokumentární snímek režiséra Marka Tichého, natočený v posledních letech autorova života a odrážející rozporuplnou reflexi a přijetí Vokolkova díla v samotném závěru jeho umělecké dráhy.

Vojmír Vokolek, jenž žil v letech 1910 až 2001, se narodil v Pardubicích do rodiny tiskaře Václava Vokolka. Studoval na pražské VŠUP v sochařském ateliéru Jaroslava Bendy, později pokračoval v grafické speciálce F. T. Šimona na Akademii.

V období 30. let ilustroval knihy tištěné v rodinné tiskárně. S dnes již nežijícími bratry Vlastimilem a Vladimírem založil známou edici Lis tří bratří. Vlastimil tiskl, básník Vladimír psal a výtvarník Vojmír ilustroval.

Za války vytvořil cyklus dřevorytů Svatých patronů českých. Do roku 1949 v rodinné edici vyšlo sedm svazků, poté byla tiskárna poúnorovým režimem zničena.

Vojmír Vokolek se živil jako restaurátor. V letech 1958 až 1983 vytvořil ojedinělé freskařské dílo.

Od závěru 60. let pracoval se dřevem v pronajatém opuštěném statku v Dvakačovicích u Pardubic, kde vytvářel osobité minimalistické symbolické objekty také z kamene a plechu. Své dílo doprovázel experimentálními básnickými texty blízkými fónické poezii.

Projekt zaměřený na rodinu Vokolkových kromě nynější výstavy zahrnuje přípravu literární konference, dalších menších dokumentárních výstav, zamýšlené pojmenování nové pobočky Krajské knihovny Knihovnou bratří Vokolků, komentované prohlídky kostelů i vzpomínkové akce.

Rovněž pardubická galerie Art Space NOV připravila výstavu děl Vojmíra Vokolka s názvem Noc a den. Ukazuje několik zásadních děl z poslední etapy autorova života.