Ústřední postavou opery Aleše Březiny a Jiřího Nekvasila není však samotná Milada Horáková, ale proces proti ní. Autoři si předsevzali, že ve svém díle zobrazí neodvratné směřování celého procesu k vraždě hlavní představitelky a že vykreslí také charakteristiky mnoha spoluobžalovaných Milady Horákové. Příběh Horákové nese rysy antické tragédie, usoudili autoři libreta i hudby.