Nový překlad bible se podle jeho vydavatele stal bestsellerem roku. Vydání, které chtělo tisíciletý text přiblížit současnému čtenáři, vyšlo pod názvem Bible, Překlad 21. století, zkráceně Bible21. Podle Alexandra Fleka, který překlad pořídil, byl o bibli obrovský zájem.

Prvních 50 tisíc kusů se rozebralo během měsíce a celkový náklad Bible21 je dnes 117,5 tisíce kusů. "Rozebráno je přes sedmdesát tisíc biblí," řekl novinářům.

Bestseller za 250 korun

Vydavatel i někteří knižní distributoři mluví v případě prodeje Bible21 o bestselleru, titul ale také někdy bývá rozdáván zadarmo. Mluvčí vydavatele Jan Škraňka uvedl, že přibližně 62 tisíc kusů bible se skutečně prodalo. Za knižní bestseller se v tuzemsku považuje již kniha, u níž se prodalo 10 tisíc výtisků.

Kniha stojí 250 korun. "Naším cílem nebylo vydělat hodně peněz, ale vydat hodně biblí, aby se dostaly k lidem," řekl Flek. Přáli bychom si, aby do budoucna nebyla mezi čísly mluvícími o tom, kolik lidí bibli zná a kolik jich jí čte, taková disproporce, dodal.

Bible ve větším formátu i pro špatně vidící

Odkazuje na aktuální průzkum, který si vydavatel Bible21 objednal u společnosti SANEP. Podle internetového průzkumu téměř 80 procent Čechů bibli vůbec nečte. Přesto ale 80 procent lidí říká, že bibli zná. "Bible je u ateistického národa vnímána nikoli jako náboženský artefakt, ale jako ikona, jako občanská nauka, návod, jak se mají lidé chovat," řekl Oldřich Zajíc ze společnosti SANEP.

Společnost Biblion, která vydala nový překlad bible, v těchto dnech vydává Bibli21 ve větším formátu, jenž nabízí text větším písmem přístupný i těm, komu se špatně čtou tradičně vydávané zhuštěné edice bible. Část nákladu pak doplňují kresby Aleše Lamra. Tři desítky originálních kreseb bude od středy spolu s několika Lamrovými plátny inspirovanými biblickými tématy vystaveno v Galerii Jánský vršek.
Flekovu snahu převést bibli do moderní češtiny blízké současné generaci ocenili někteří zástupci křesťanských církví. Jiní však upozorňovali na obtížnost využití textu při liturgii. Podle některých evangelíků ji kvůli chybějícím pseudoepigrafním spisům nelze užívat ekumenicky. Čeští a moravští biskupové také upozorňovali na nepřesnosti v textu.

Flek namítal, že ze dvou kánonů Starého zákona, palestinského a alexandrijského, vybrali ten první, který je užší, skládá se jen z knih psaných hebrejsky a zastávají jej židé a protestanti. "V tomto rozsahu jsme bibli přeložili a vydali my - nic jsme tedy nevynechali a nezkreslili," říká.

Alexandr Flek byl koncem 80. let vůdčí osobností a kazatelem skupiny mladých křesťanů Voda života, později přejmenované na Slovo života podle švédské evangelikální církve, jejíž odnoží se stala. Někteří odborníci z řad tradičních církví Vodu života označovali za sektu.