V letech 1948 a 1949 napsal Josef Škvorecký klíčový román druhé poloviny dvacátého století, který pojmenoval Zbabělci. K vydání tohoto popisu květnové revoluce roku 1945 ovšem došlo až v roce 1958, neboť historie v podání hlavního hrdiny Dannyho Smiřického byla až příliš provokativní pro poúnorový komunistický režim. Autor tehdy na rady redakce a posuzovatelů původního znění svůj knižní debut místy upravil a proškrtal.

Editor Michael Špirit nyní připravil jako 35. svazek Spisů Josefa Škvoreckého edici původního rukopisného znění z konce čtyřicátých let. Rukopis, který pochází ze soukromé sbírky přátel Josefa Škvoreckého, byl vydán společně s velice podrobnými edičními komentáři, které tvoří dokonce samostatný, druhý svazek knihy.

Dvojknihu tak lze chápat jako studijní materiál ke Škvoreckého románu, doplněný editorovou snahou o maximální vyslovení se k některým problémům, jimiž se rukopis vyznačuje.

Syrovější verze

Rukopisné znění románu může překvapit například tím, že Josef Škvorecký byl na konci čtyřicátých let již víceméně hotový prozaik. Laik by navíc očekával, že rozdíl mezi původním rukopisem a pozdějším vydáním bude velký.

Jak ale zjišťujeme, oproti známému knižnímu znění nedochází v rukopisné verzi k příliš velkým posunům; navíc na některých místech můžeme hovořit dokonce o vylepšeních, pocházejících z pozdější doby. 

Může to vyvolat diskusi mezi zastánci pozdější, již vstřebané knižní verze, která ovlivnila řadu čtenářů, a novodobými zastánci verze původní, rukopisné, v mnohém syrovější.

Je velmi zajímavé sledovat v této "studijní verzi" románu, jak některá témata a motivy později Škvorecký potlačil: to se týká zejména těch částí, ve kterých autor často nebezpečně sklouzával k určité banalitě výpovědi nebo rozplizlosti. Jsou to především později eliminované výjevy erotické (či spíše autoerotické).

Na druhou stranu je v pozdější verzi Danny Smiřický intelektuálnější, možná i dospělejší, což dokazují zejména některé pasáže vnitřních monologů, v knižních verzích také poněkud zkracovaných. Vedle toho jsou v rukopisné podobě románu ponechána ještě původní jména hrdinů, stejně jako místopis: proto zde jinak již známý Kostelec, dějiště mnoha Škvoreckého děl, figuruje ještě jako Náchod.

Zlidšťující chyby

Velkou diskusi by si zasloužila samotná edice Michaela Špirita. V mnoha případech dokazuje editor minuciózní schopnost komentovat pohyb jednotlivých Škvoreckého vět.

Samotné vydání je často zahlceno sice přehledným grafickým systémem, který však poněkud znesnadňuje čtení. Vyznačeny jsou zde nejen autorovy škrty nebo vpisky do rukopisu, ale nabízí se také další komentáře a různočtení.

Možná měl rukopis vyjít v čtenářsky přístupnější verzi, a na doplňujícím CD nebo DVD by pro zájemce mohla být editorská verze se vším, co technika může nabídnout (prolinky, možnosti srovnání textů vedle sebe atd.).

Kromě této spíše uživatelské žádosti jsou tu však poněkud větší problémy textologického a redakčního rázu. Systém edičního zpracování, který Michael Špirit ovládá až záviděníhodně, produkuje občasné chyby běžnějšího charakteru. Bohužel v takto podané práci pak není jasné, zda jde o "lidský faktor" nebo původní rukopisné problémy, které nejsou zaznamenány v komentářích.

Vzhledem k tomu, že tiráž neuvádí odpovědného redaktora, padají tyto chyby na vrub editora. Což ovšem - v rámci celku - takto maximalistické a technicistně pojaté dílo vlastně zlidšťuje.

Autor ve stínu

Chyby se objevují ve všech patrech komentáře, od nedůsledností jazykových přes pravděpodobné překlepy (na straně 117 je vedlejší postava chlapce jménem Hroch náhle uvedená jako Hrob) až po vyloženě odbyté a nesjednocené vysvětlivky, uvedené v knize komentářů na stranách 279 až 287.

Přesto vydáním rukopisné podoby Zbabělců otevřeli editor i vydavatel minimálně otázky, na které do budoucna budeme muset najít adekvátní odpovědi: Je toto cesta, jak zpřístupnit kanonické texty české literatury? Jsou takové ediční komentáře a přípravy určeny spíše pro vědecké a studijní účely, nebo i pro běžného uživatele? A kde lze najít míru, kdy ediční práce ještě nezastiňuje původní text?


Josef Škvorecký

Zbabělci (svazek 1: Rukopis. / svazek 2: Michael Špirit: Komentář) Books and Cards 2009. 495 Kč

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist