Výstavu prací Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu vidělo více než 73 tisíc návštěvníků. Průměrně na ni chodilo denně 758 lidí, informoval tiskový odbor Hradu. Výstava se tak zařadila mezi nejnavštěvovanější expozice výtvarného umění v posledních letech.

Velká retrospektiva Čapkova díla skončila na Hradě v neděli. Výstava byla pro veřejnost otevřena od 8. října. Pokud jde o denní návštěvnost překonala i přehlídku děl Josefa Lady, která vévodila žebříčku návštěvnosti výstav výtvarného umění v letech 2008 a 2007.

Větší zájem než výtvarné umění vzbuzují výstavy připomínající velké osobnosti dějin nebo zajímavosti a nové poznatky z dějin či přírodních věd. Chodí na ně i statisíce lidí.

Mezi hradními výstavami se Čapkova retrospektiva stala třetí nejnavštěvovanější výstavou od roku 2000. Viděl ji zhruba stejný počet lidí jako obrazy Zdeňka Buriana. Přehlídka Burianova díla ale byla otevřena delší dobu. Na prvním místě hradního žebříčku zůstává výstava věnovaná Karlu IV. se zhruba tisícem návštěvníků denně.

Zájemci mohli na výstavě Čapkových prací vidět tisíce jeho olejů, kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek či scénografických návrhů. Expozici pořádala společně Správa Pražského hradu a Východočeská galerie v Pardubicích. Právě do Pardubic se nyní výstava přesune. Od 3. března do 30. května bude otevřena v Domě U Jonáše na tamním zámku.

Mezi nejnavštěvovanější výstavy umění se v tuzemsku řadí reprezentativní výstava Rudolf II. a Praha, kterou od května do září 1997 zhlédlo na 200 tisíc návštěvníků, přes 1 500 lidí denně. Přehlídku umění z doby vlády posledních Lucemburků v roce 2006 za 95 dnů vidělo 100 245 lidí, tedy 1 055 lidí denně. Tradičně početné publikum mívají také výstavy ze soutěží Czech Press Photo a World Press Photo.