Všichni tři kandidáti na ředitele Národní galerie v Praze (NG), které ministr kultury Václav Riedlbauch doporučil svému nástupci, vnímají konkurz jako neukončený a jsou ochotni se o pozici dále ucházet.

Nutné ale je, aby se výběrové řízení po jmenování nového ministra už neprodlužovalo a aby z ministerstva zazněla snaha změnit NG v mezinárodně renomovanou instituci.

Na dotaz ČTK podobně odpověděli historik umění Jiří Fajt, ředitel Moravské galerie Brno Marek Pokorný i ekonom Vladimír Rösel.

Názory Fajta, Pokorného a Rösela na průběh konkurzu se ale liší. Podle Fajta měl ministr začít jednat s kandidátem, jehož doporučila komise (tedy s ním); pokud nechtěl názor komise akceptovat, měl to zdůvodnit a vyzvat další kandidáty.

Podobně mluví i členové komise, kterým se nelíbí, že ministr si téměř všechny kandidáty pozval ještě k vlastnímu jednání.

"Standardní řešení to nebylo. Ministr měl zveřejnit jméno doporučeného kandidáta, jak slíbil," řekl Fajt. "Výsledek není nic jiného než blamáž, navíc bohužel se zahraničním publikem. Pochybuji o tom, že v budoucnosti bude někdo ze zahraničí chtít být opět vtažen do kalných vod české reality," připomněl mezinárodní obsazení komise.


Další dva kandidáti ale namítají, že komise má pouze doporučující hlas. Pokorný byl ve hlasování komise třetí a Rösel pátý. "Vypsání výběrového řízení i samotný průběh zasedání výběrové komise jsem vnímal jako velmi korektní. Statut komise coby poradního orgánu byl zřejmý, na rozdíl od Slovenska, kde je její doporučení závazné," připomíná Pokorný nedávný konkurz na ředitele SNG, pro který stačil jeden den a který skončil jmenováním nového ředitele.

"Ministr je v situaci, kdy neexistuje legislativní rámec zajišťující vyšší autonomii kulturních institucí, například správní rada. Osoba s konečným právem rozhodnout totiž zároveň nese za své rozhodnutí zodpovědnost - byť čistě symbolicky. Informativní kolečko s kandidáty mi proto nepřipadá jako věc principiálně pochybná.

Zvlášť v tak komplikované situace, v jaké se současná NG nachází," hájí Pokorný Riedlbauchův postup.

"Vzhledem k tomu, že zodpovědnost za jmenování ředitele NG nese ministr, měl by výsledek hodnocení komise brát jen jako doporučení," míní také jediný ekonom v konkurzu Vladimír Rösel.

"I když konkurz skončil prakticky bez výsledku, dopad se zdá být pozitivní," dodal.

Rozpaky z konkurzu

Fajt, který před nástupem Milana Knížáka do čela NG v galerii vedl Sbírku starého umění a jehož stejně jako Pokorného ministr k účasti v konkurzu vyzval, měl zpočátku z konkurzu "na české poměry nezvykle transparentní dojem". "Ministr tehdy hovořil poměrně přesvědčivě a rozhodně. Byl to nakonec právě náznak nového politického stylu, co mě přimělo o kandidatuře uvažovat," řekl.

Rozpačitý pocit z výběrového řízení získal ve chvíli, kdy ministerstvo odmítalo zveřejnit jméno komisí doporučeného kandidáta. "Účast v konkurzu jsem vnímal mnohem spíše jako nabídku své odborné kompetence a mezinárodních zkušeností a kontaktů, než jako existenční nutnost," uvádí odborník, který působí především ve vědecko-výzkumném institutu při univerzitě v Lipsku (GWZO). Přesto ale nepovažuje své angažmá při výběru nového ředitele NG za ukončené.

"Pokud bude mít budoucí ministr kultury opravdový zájem na proměně nynější národně-provinční NG v mezinárodně renomovanou muzejní instituci, jsem připraven k diskuzi a obhajobě svých představ. Pro udržovací program a kosmetické změny k dispozici nejsem," dodal.

Nový ministr nesmí otálet

Pokorný vnímá dlouhou dobu trvání konkurzu jako nepříjemnou zejména s ohledem na kolegy v brněnské galerii. "Jakkoli pracujeme stejně jako před konkurzem, některá rozhodnutí a způsob realizace plánů závisí na osobě ředitele. Mám jasné datum, do kterého musí padnout rozhodnutí a po němž nemá smysl, abych se ve věci NG angažoval," řekl.

Přesto, jak se Riedlbauch nakonec rozhodl, a s tím, že nový ministr nemusí jeho doporučení vůbec respektovat, cítí se být stále "ve hře" i Rösel. "Beru to jako službu, pro niž jsem získal určité podporovatele, kteří s mou náplní a strategií souhlasí," uvedl.

Zatímco podle Fajta a Pokorného potřebuje NG především napravit své mezinárodní renomé a zlepšit odborné výstupy i atraktivitu pro diváka, Rösel se domnívá, že po odborné stránce je instituce v pořádku a potřebuje radikální zlepšení v hospodaření. Sám o své případné roli v jejím čele mluví jako o pozici krizového manažera, který by instituci vyvedl z nejhoršího a přenechal ji nástupci.