Česká republika byla zvolena členem Mezivládního výboru UNESCO pro nemateriální kulturní dědictví. V rámci volební skupiny, kterých je dle modelu OSN pět, jíž je naše země členem, se o tři volná místa ucházelo celkem šest kandidátů.

ČR byla zvolena celkem sedmdesáti pěti hlasy ze sto dvaceti osmi. Mandát člena výboru je čtyřletý.

Zvolením do výboru se Česku dostává velikého uznání a posílení její pozice na mezinárodním poli. Lépe tak bude moci například realizovat některé své plánované záměry v oblastech, jakými je mezi jinými i zápis nových prvků nemateriálního kulturního dědictví na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Doposud je v tomto seznamu zapsán jen mužský tanec verbuňk, již v létě se však má jednat o možném zápisu Tradičních masopustních obchůzek na Hlinecku a právě tento týden byla předána k projednání i nominace fenoménu slováckých Jízd králů. 

Zvolení do výboru pro nemateriální kulturní dědictví však s sebou  ponese i zvýšené nároky na péči o nemateriální kulturu a její podporu.

K úspěchu ve volbě pomohla České republice i existence Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2002. V současnosti probíhá její aktualizace, kterou by se měla vláda zabývat ještě v letošním roce. Nová koncepce v sobě pochopitelně zahrnuje i úkoly, které před Českou republiku v této oblasti staví UNESCO.

 

Související