Prestižní ocenění udělovalo rodiště Františka Filipovského již pošestnácté.

Adamovská cenu dostala za hlasové ztvárnění sestry Beauvierové v americkém filmu Pochyby. Ve filmu roli hrála Meryl Streepová.

Juřička byl oceněn za nadabování otce Ranceho v podání Gérarda Jugnota ve francouzském filmu Hvězda salónu. Adamovská ani Juřička se slavnostního vyhlášení nezúčastnili.

Prezidium Herecké asociace dále udělilo ceny za celoživotní mistrovství v dabingu a do "dabingové síně slávy" vstoupily Jana Andresíková, Miriam Kantorková a Jiřina Prokšová. Cenu svazu FITES za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu získal Josef Eismann.

Zvláštní cenu Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků různých žánrů získal desetidílný televizní seriál Mistr a Markétka v překladu Libora Dvořáka z dílny České televize.

Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravu díla si odnesly za práci na čtyřdílném seriálu Vojna a mír Olga Pavlová a Dagmara Čápová.

Ocenění za mimořádné dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla porota přiřkla snímku Saint-Cyr v překladu Gabriely Klikové a v režii Elmara Klosse. Cenu za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla získal film V hlavní roli Pancho Villa. Autorem zvuku byl Radim Štětina, režisérem Janoš Vaculík.

Letos poprvé byla udělena i Cena diváků, o níž rozhodli diváci na webových stránkách www.dabingforum.cz. Jejím držitelem se stal Jan Vondráček za herecký výkon v seriálu Mentalista. "Divácká cena by měla do budoucna zatraktivnit a rozšířit povědomí soutěže a vyslyšet hlasy laické veřejnosti," uvedli pořadatelé.

Porota letos hodnotila výkony dabérů ve 34 nominovaných titulech, které byly uvedeny v kinech, televizi a videodistribuci od loňského dubna do konce letošního března. Návrhy na udělení cen mohou podávat vyhlašovatelé, porotci, kritici, producenti a distributoři.

Ceny za nejlepší dabing se v Přelouči udělují od roku 1995. V nultém ročníku o rok dříve byl in memoriam oceněn i sám František Filipovský. Ceny mají podle pořadatelů zlepšit kvalitu a prestiž českého dabingu a měly by být stimulem pro práci všech, kdo se na této umělecké disciplíně podílejí.