Autoři Vladimír Birgus ze Slezské univerzity a Jan Mlčoch z pražského Uměleckoprůmyslovového musea na včerejším křtu knihy uvedli, že fotografie pro knihu Česká fotografie 20. století shromáždili z českých i zahraničních veřejných a soukromých sbírek a že mnohé jsou zveřejněny poprvé.

Představují hlavní tendence, osobnosti a díla české fotografické tvorby minulého století. Přináší 517 snímků čtyř stovek fotografů.

Publikaci vydalo nakladatelství KANT ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem a s podporou ministerstva kultury v české a anglické verzi.

Miroslava Rupešová, dcera jednoho z předních českých fotografů minulého století Jaromíra Funkeho, jako kmotra knize popřála úspěch u čtenářů a "dlouhý život".

Publikaci autoři doplnili obsáhlou chronologií nejvýznamnějších událostí v české fotografii 20. století. Navázali na třídílnou stejnojmennou výstavu s téměř 1300 exponáty, uspořádanou roku 2005 pražským Uměleckoprůmyslovým museem a Galerií hlavního města Prahy. V roce 2009 se redukovaná verze výstavy se 450 exponáty konala v Bonnu.

Z českých fotografů získali mezinárodní renomé František Drtikol, Josef Sudek, Jaroslav Rössler, Jaromír Funke, Josef Koudelka, Jan Saudek, Antonín Kratochvíl a Jindřich Štreit.

Díla mnohých dalších zůstávají známa jenom odborníkům a jen málo je zpracováno působení německých a rakouských fotografů v českých zemích nebo oficiálně protežovaných fotografů tvořících ve stylu socialistického realismu.

Autoři přiznali, že ani jejich kniha nereprezentuje všechny směry fotografické tvorby. Jak uvedli, chybí v ní například divadelní a některé směry reklamní fotografie.