PŘEDSTAVENÍ

Cirk La Putyka

UP'END'DOWN
La Fabrika, Praha, premiéra 6. a 7. února

Cirk La Putyka uvedl v holešovické La Fabrice nový projekt herce a choreografa Rosti Nováka, představení UP'END'DOWN. Připravil jej se skupinou divadelníků a sportovců, kterou před časem nadchl pro svou vizi francouzského nového cirkusu na český způsob.

Jejich první inscenace La Putyka sklízela v minulém roce nadšené ovace publika i divadelní ceny a stala se tak značkou sympatického uskupení, v němž se výrazně hudebně angažují i členové skupiny Nightwork - Dyk, Maxián a Prachař.

Povzbuzen úspěchem La Putyky vzal Novák svůj další úkol odpovědně, ba smrtelně vážně, a postavil před své lidi zadání skoro nesplnitelné.

Rozhodl se cirkusová čísla, která se v "putyce" jen surreálně a nezávazně vynořovala v prostoru a dostávala publikum do varu tím, že neměla jiné ambice než osvobozující podívanou, svázat příběhem starého muže, lyrickými obrazy a existenciálním poselstvím.

Starý klaun na rozcestí

Slepý osud, jenž provází vzlety a pády člověka na životních křižovatkách mezi zrozením a smrtí. Andělé snášející se mezi lidi jako ve Wendersově Nebi nad Berlínem. To jsou pro žánr "nového" cirkusu velmi choulostivá zadání, vystavující tvůrce akutnímu nebezpečí, že se dopustí intelektuální banality.

Zvláště, když principál svým "cirkusákům" ještě k tomu uloží zvládnout za pár měsíců zkoušení v improvizovaných prostorách akrobatické disciplíny (například teeterboard - vymršťovací prkno), jejichž virtuózní provedení vyžaduje mnohaletý každodenní trénink.

Oproti prosincové neoficiální premiéře, před níž se zranila jedna z účinkujících, a proto první uvedení nebylo zcela regulérní, dokázali inscenátoři do té únorové a řádné mnoho nešikovností ve vyprávění příběhu starého "klauna", životního outsidera (Rostislav Novák st.), napravit.

Na minimum omezili ilustrativní mluvené pasáže, spolehli se více na jazyk pohybu a obrazu, přibylo humoru, nadsázky i jistoty v provedení akrobacií... A přesto chybělo - s výjimkou suverénní doprovodné hudební složky - představení to, co nás v cirkuse, tom "novém" i tom starém, uvádí v úžas: lehkost, spontaneita, virtuozita. Věci, které dávají světskému cirkusáckému umění punc čehosi nadpřirozeného a božského.

S nasazením života

Ze stejného důvodu nemohlo tak docela vyjít ani vyznění příběhu založeného právě na kontrastu odpoutanosti, volného letu andělů a osudu člověka spoutaného tíží vzpomínek, z nichž osvobozuje až smrt.

Poutavá a zábavná jsou v UP'END'DOWN spíše jednotlivá čísla, například tanec milenců nesených v balanci na ramenou spoluhráčů a následující zápas Dobra se Zlem, souboj slepce s bojovníky s bambusovými holemi nebo klauniáda, při níž je alkoholik atakován svými vizemi - vrhačem chlupaté koule na laně.

Cirk La Putyka je na začátku cesty. To, co v daných podmínkách dokázali jeho herci akrobaté doslova s nasazením života, je asi maximem možného. Je nejvyšší čas, aby se svému umění mohli věnovat naplno, soustředěně a profesionálně. Systém financování divadel by pak měl být natolik pružný, aby podobně mimořádně disponovaným lidem dokázal v pravou chvíli vytvořit přiměřené zázemí. Ve vymrzlé slévárně, kde Cirk La Putyka zkoušel, lze pouze znovu a znovu začínat.