Česká výtvarnice Kateřina Šedá vystavuje v galerii Millenium v Sheffieldu na severu Anglie svou novou práci nazvanou Profil Líšně.

Realizaci rojektu umožnila podpora britské Společnosti pro současné umění v hodnotě 60 zisíc liber (1,7 milionu korun), kterou před dvěma lety dostala Millenium Gallery v Sheffiledu a Kateřina Šedá k vytvoření díla, jež pak zůstane ve sbírkách muzea.

Kde domov můj?

Šedá v rámci vystaveného projektu vyzvala na 500 dobrovolníků z celé České republiky, kteří měli nakreslit centrum čtvrti Líšeň na okraji Brna. Pak měli v Líšni najít člověka, jehož profil se podle nich nejvíc podobal i "profilu" Líšně.

Kresby Líšně i profilů jejích obyvatel Šedá vystavila v sheffieldské galerii. Akci provází  knižní publikace. Podle galerie Šedá zkoumá nevyslovené charakteristiky, které spojují člověka s vesnicí, městem nebo zemí, jež považuje za svůj domov.

Video z instalace výstavy v Sheffieldu (text pokračuje za videem)

Šedá, která dostala v roce 2005 cenu Jindřicha Chalupeckého, na sebe upozornila především svými podobnými konceptuálními pracemi, na nichž se obvykle podílejí obyvatelé jedné lokality. Také její projekt Furt dokola z roku 2008 se týkal Líšně. Tehdy požádala čtyřicet sousedů, aby mohla překonat jejich ploty a celou událost natočila. Potom sousedy pozvala na bienále do Berlína, kde zase oni překonávali repliku líšeňských plotů za pomoci zahradnického náčiní, které si přivezli.

Obrázky z německé vesnice

Šedá se v sheffieldské galerii představila už loni v rámci výstavy Art Sheffield 2010. Vystavila svůj předcházející projekt z německé vesnice Uhyst. Přemluvila tam obyvatele z každého ze 300 domů, aby na papír namalovali něco, co se vztahuje k jejich vesnici. Potom si vybrali dalšího obyvatele, který jinou tužkou na stejný papír připojil svou představu. Kresby Šedá nejen vystavila, ale vydala také v knize.

Výstava Profil Líšně se koná v sheffieldské galerii Millenium do 30. května.