Několik zajíců honí mezi Kokořínskem a Prahou prozaik Miloš Urban. Ve své jedenácté beletristické knize nazvané Boletus arcanus (Hřib tajemný), jejímž stěžejním rajonem jsou především houbařské lesy pod hradem Houskou, se Urban nedrží pouze neuvěřitelného příběhu.

V právě vydaném románu odkazuje na Čapkovu Věc Makropulos, glosuje českou politiku, zdejší literární scénu ("...tak třikrát do roka být ve společnosti literátů, častěji by mi to způsobilo depresi") a některými pasážemi knihy jako kdyby sám psal její "recenzi" a zajišťoval si tak jakési alibi.

"Jste epigon nejhoršího druhu, Marty. To se neodpouští," dozvídá se například hlavní hrdina, který konečně dostal odvahu napsat román.

Chtíč, mrtvoly a hra

Pro Miloše Urbana je typický racionální styl psaní o iracionálních věcech, příběh kolorovaný sexuálním chtíčem, cesta k pointě lemovaná mrtvolami, odpravenými jako v počítačové střílečce, takže čtenář si jen cynicky dělá zářezy do záložky, aniž by se nad nebožtíky ustrnul.

Rovněž sex má jen praktický rozměr, jako kdybychom si smažili vajíčka k rychlému nasycení, při němž na vybrané chuti nezáleží. Po středočeských pěšinách tak hopkáme ve stopách Pulp Fiction či Sin City.

Jistotu smrti a sexu, jež bývá kadlubem řady Urbanových přesvědčivě projektovaných knih včetně té nejnovější, která nechce dát čtenáři vydechnout při pátrání po zápletkách, sytí ironický nadhled literární hry jako hlavního motivu autorova psaní.

Urbanův vysokoobrátkový mixér, v němž je příběh umně našlehán, dává próze tah zábavného čtení, vypointovaného horečně zrychleným finále.

Z Čapkovy Věci Makropulos si Miloš Urban vypůjčuje jména postav, ale nově je kombinuje. Hlavním hrdinou je nakladatelský redaktor (tedy muž stejné profese, jakou zastává autor románu), houbařením posedlý Gregor Marty, jeho osudovou ženou zázračně omládlá Emilia Prusová, později převtělená v operní divu Elinu Sarkanu. A také se tu objevuje obchodník s mládím McRoupolos, foneticky tedy Makropulos.

Ve Věci Makropulos přitom vystupují více než třísetletá zpěvačka Emilia Marty s vizáží mladé ženy, jež původně byla Elinou Makropulos, a později Ellian Mac Gregor či pánové Prus a Gregor, kteří spolu vedou soudní spor.

Mafiáni jedou na houbě

Urban přebírá rovněž téma věčného mládí, které u Karla Čapka zařídil rudolfinský elixír, zatímco v knize Boletus arcanus dosud neznámý tajemný hřib se zázračně omlazujícími a léčivými účinky, poprvé popsaný po výbuchu Černobylu. Gregor Marty ho najde pod hradem Houskou o více než dvacet roků později.

Zde začíná polomafiánský příběh lidí, kteří "jedou na houbě", a ta postupně rozkládá celou společnost. Nepřihodit k tomu do mixéru fiktivní české politiky by byl snad hřích - Urban tak zosnoval jakousi literární pomstu za tu bídu, kterou už roky předvádějí.

Jenže tady, obdobně jako ve starší novele Paměti poslance parlamentu, je Urbanovo psaní schematické, účelové, chybí mu drogerie, která jinde jeho věty nadopuje až psychedelickou obrazností, jako například v pasáži, kde si Gregor Marty dá houbu a popere se s televizí.

Politická linie v novém románu navíc téměř hraničí s "literaturou faktu", když se tu prezidentovi potajmu řekne "dědek" a například jeden z namočených politiků, původně televizní reportér Koleslaw, "zkusil štěstí v politice se svou novou stranou nazvanou KK, uspěl a stal se ministrem vnitra".

Jenže nenarušuje právě taková konkretizace dlouhověkost Urbanova románu? Zvláště když Johnovo ministrování na vnitru bude jen krátkou epizodou určenou k zapomnění?

Košík je skoro plný

Jedenáctá kniha vždy nadstandardního Miloše Urbana se sice z matematického hlediska musí umístit v top ten jeho bibliografie (pod čarou přece jen zanechme erotický horor Michaela, který se o svůj post může poprat třeba s Paměťmi poslance parlamentu), ovšem Hastrmana, Santiniho jazyk, Sedmikostelí či Stín katedrály z prvních příček Boletus arcanus nesestřelí tak jednoduše jako Gregor Marty policajta, který vnikl do jeho bytu s napřaženou pistolí.

Miloš Urban už napsal tajuplnější texty, byť právě ten nový "houbařský" má tajemno hned v názvu. Přesto z Urbanova lesa čtenář neodejde s prázdnou.

Kniha

Miloš Urban
Boletus arcanus
Argo 2011
306 stran, 358 Kč