Po jedenadvaceti letech se do kaple sv. Kříže na Pražském hradě vrátil svatovítský poklad, jehož historie sahá až ke sv. Václavovi.

V pátek dopoledne jej na nové stálé expozici, která je plánována nejméně na deset let, slavnostně otevřeli prezident Václav Klaus a arcibiskup Dominik Duka.

Návštěvníky expozice čeká například zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. a jenž bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty.

Svatovítský poklad, jehož historie sahá až ke svatému Václavovi, opatruje od vzniku pražské diecéze v roce 973 Metropolitní kapitula u sv. Víta.

Jeden z největších v Evropě

Sbírku významně rozšířil ve 14. století Karel IV., který při svých cestách po Evropě shromáždil cennou kolekci ostatků svatých.

Uměleckou hodnotu mají především zdobené relikviáře, ve kterých byly ostatky po staletí přechovávány. Podle ředitelky odboru památkové péče prezidentské kanceláře Ivany Kyzourouvé patří sbírka mezi největší chrámové poklady v Evropě.

"Poklad obsahuje několik set předmětů. My v té expozici jich představíme 139. Budou tam zlatnické práce, deskové obrazy či ukázky historického textilu," řekla Kyzourová.

Mezi vystavenými relikviemi jsou například meč sv. Václava nebo ostatky dřeva z kříže, na němž byl podle české legendy ukřižován Ježíš Kristus.

21 let kvůli bezpečnosti

Poklad se do dvorní kaple Pražského hradu vrací po 21 letech. Vystaven tu byl naposledy v letech 1961 až 1990. "V roce 1990 byly velké obavy o bezpečnost předmětů, protože expozice vznikla v době, kdy požadavky na klima a bezpečnost byl úplně jiné než nyní," vysvětlila Kyzourová.

Při rekonstrukci kaple, která se odehrála v posledních třech letech, byla zrestaurována i její výzdoba z poloviny 19.století.

"Jsem velmi rád, že se nám podařilo opět něco přidat, co návštěvníci České republiky, Prahy a Pražského hradu mohou navštěvovat," uvedl Klaus, podle něhož se rekonstrukce kaple podařila.

V kapli se platí zvláštní vstupné, není potřeba mít vstupenku na celý turistický hradní okruh. Počet návštěvníků v kapli má být omezení, vstoupit do ní může nanejvýš 45 lidí naráz.

Vstupné má stát 300 korun, za rodinu 600 korun, celé školní třídy pak zaplatí 150 korun.

Co se nevystavuje

Svatovítský poklad jinak zahrnuje mimo historické relikviáře, ostatkové busty a kříže, liturgické předměty, kalichy a monstrance.

Do pokladu patří i lebka svatého evangelisty Lukáše, ubrus, který podle legendy ležel na stole při poslední večeři Ježíše Krista či rouška Panny Marie s krví Krista.

Tyto ostatky ale součástí expozice v kapli sv. Kříže nebudou. Autoři expozice podle Kyzourové museli brát ohled na křehkost těchto exponátů.

S přispěním Andrey Hozákové