Otevřený dopis vedení Národního divadla
ministryni kultury Aleně Hanákové
V Praze dne 7. září 2012


Vážená paní ministryně,

Národní divadlo vstoupilo do své 130. sezony a je připraveno plnit své umělecké úkoly
a přivítat diváky na svých scénách.

Naším cílem je společnými silami přispět k dalšímu obohacení skvělých uměleckých tradic
Národního divadla, posilovat jeho prestiž coby jedinečného symbolu české národní identity
a především sloužit zájmům české kultury jakožto celku. Stále ještě pevně věříme, že stejné
cíle má i náš zřizovatel...

V souladu s provozními a uměleckými nároky velkých divadelních scén jsme v tuto chvíli
před uzavřením programu pro sezonu 2013/14 a v pokročilé fázi příprav sezony 2014/15.
Vzhledem k tomu, že mandát současného ředitele Ondřeje Černého končí na konci března
roku 2013, vzbuzuje v nás velké znepokojení situace, že na začátku září 2012 nemáme
sebemenší náznak, kdo vedení Národního divadla převezme. Není náhodou, že srovnatelné
evropské divadelní domy znají jméno svého budoucího ředitele nejméně dva roky dopředu.

Osobnost ředitele Národního divadla musí splňovat náročná kritéria: musí zvládnout provoz
instituce nejen jako manažer, ale zároveň musí být z pozice odborníka – divadelníka
schopen sladit zájmy všech uměleckých souborů Národního divadla. Dále musí jít o
osobnost s potřebným morálním kreditem a přehledem v problematice současného divadla.
V neposlední řadě je ředitel tváří Národního divadla, reprezentantem a strážcem jeho hodnot
a tradic.

Vyzýváme Vás, vážená paní ministryně, abyste neprodleně iniciovala proces výběru nového
ředitele Národního divadla, který bude mít předpoklady navázat na úspěšnou éru svých
předchůdců a vést tuto organizaci zodpovědně a úspěšně. Je nezbytné vystříhat se
jakýchkoli nestandardních a nekoncepčních kroků v procesu výběru nového ředitele.

Důsledky takových kroků by byly bezpochyby destruktivní nejen pro Národní divadlo,
ale potažmo pro celou českou kulturu. Nestandardní postup by nejen zpochybnil kredibilitu
budoucího ředitele, ale zároveň by ohrozil i stávající provoz divadla, hrací plán a smlouvy
se současnými sponzory. Především by však ohrozil celkovou stabilitu citlivého organismu
divadla a způsobil ztrátu prestiže této vrcholné státní kulturní instituce doma i v zahraničí.

Budoucí ředitel ND musí vyjít z uvážlivého procesu výběru, který bude opřen o názor
odborné veřejnosti. Jedině tak může získat potřebnou legitimitu, která je nezbytná pro řízení
tak významné kulturní instituce.

Pevně věříme, vážená paní ministryně, že zvážíte všechny naše argumenty a budete
přistupovat k výběru ředitele Národního divadla se vší odpovědností, kterou vážnost naší
instituce vyžaduje a vážnost vaší funkce předpokládá.

S úctou

Ondřej Černý, ředitel Národního divadla
Petr Zuska, umělecký šéf Baletu Národního divadla
Michal Dočekal, umělecký šéf Činohry Národního divadla
Rocc, umělecký šéf Opery Národního divadla
Jaroslav Kyzlink, šéfdirigent Opery Národního divadla
Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény
Zdeněk Prokeš, umělecký šéf Laterny magiky
Andrea Volfová, administrativně-právní ředitelka Národního divadla
Václav Pelouch, technicko-provozní ředitel Národního divadla
Martin Gerych, finanční ředitel Národního divadla
Michal Janovský, marketingový ředitel Národního divadla