Cenu Jiřího Ortena za rok 2013 dostal devětadvacetiletý Ondřej Buddeus. Ocenění mu ve čtvrtek v podvečer pořadatelé předali na veletrhu Svět knihy. Porota jeho sbírku Rorýsy, kterou vydalo nakladatelství Fra, vybrala ze tří nominovaných titulů. Nominaci přitom zdůvodnila "spojením až hrabětovsky čisté lyriky s vizuální poezií a konceptuálně laděnými hrami a hříčkami".

Na veletrhu ve čtvrtek také udělila cenu za významné literární dílo roku 2012 Nadace Český literární fond. Dostal ji Ivan Wernisch za knihu Živ jsem byl, již vydalo Druhé město a která je další autorovou čítankou literárních kuriozit, textů, jež ve své době zapadly, byly zapomenuty nebo opomíjeny.

"Spousta básníků ze současné české scény se vydává do končin, které pro českou poezii nejsou tak příznačné, spojují se s hudebníky, výtvarníky, nebo s básníky slam poetry, zkoušejí zkrátka poetično hledat v různých jiných podobách. To je třeba případ Ondřeje Buddeuse," řekl básník Petr Borkovec, který má v nakladatelství Fra na starosti výběr poezie v edičním plánu.

"Buddeusova sbírka je silná už jen tím, jak je výrazově pestrá - aniž by ovšem tvořila žánrovou tříšť. Naopak, z každé básně je zřejmé, že autor má hru s křížením žánrů pevně v rukou," uvedl v laudatiu člen poroty, básník a editor Milan Ohnisko. Velkou Buddeusovou básnickou devízou je podle něj také humor.

"Za všemi těmito sugestivními hrami a často i vypečenými hříčkami s formou a pojetím, s citacemi a mystifikacemi, s prolínáními a odkazy, se povětšinou skrývají příběhy či jejich útržky, za tím vším lze vnímat autentický vnitřní svět básníkova ´lyrického subjektu´," uvedl Ohnisko.

Ondřej Buddeus (1984) vystudoval skandinavistiku a translatologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je šéfredaktorem časopisu Psí víno. Překládá z němčiny a norštiny (Jan Erik Vold, Christian Futscher, Josef Winkler). Vydal sbírku textů 55 007 znaků včetně mezer (2011) a knihu Orangutan v zajetí má sklony k obezitě (s Alžbětou Skálovou a Martinou Kupsovou, 2011), za které byl v roce 2012 mezi třemi nominovanými na Cenu Jiřího Ortena.

Ve 26. ročníku Ortenovy ceny se do finále dostali ještě Tomáš Gabriel (knihu Tak černý kůň tak pozdě v noci vydal Literární salon) a Jaroslav Žváček (Lístek na cestu z Pekla vydalo nakladatelství Paseka). Cena se udílí autorovi prozaického či básnického díla, jemuž v době vydání díla není více než 30 let. Od roku 2009 ji organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Partnerem ceny je pražský magistrát, vítěz obdrží kromě diplomu také 50 tisíc korun.

Související