Cena Josefa Škvoreckého má letos šest finalistů oproti pěti, kteří o cenu vždy soutěžili v předchozích ročnících. O cenu za nejlepší prózu vydanou v uplynulém roce budou v druhém kole soutěžit Ivan Binar, Petra Hůlová, Jakuba Katalpa, Jiří Kratochvil, Ivana Myšková a Jiří Šimáček. Vítězství v soutěži je spojeno s odměnou 100 tisíc korun.

"Vyšší počet finalistů je způsoben rovností hlasů," vysvětluje tajemník poroty Václav Krištof. "U dvou titulů porota udělila stejný počet bodů, proto postoupilo do finále šest místo obvyklých pěti literárních děl," doplnil.

Výsledky budou oznámeny 6. listopadu v Pelléově vile Památníku národního písemnictví. Mezi nominovanými letos byli ještě třeba Jiří Hájíček (Rybí krev) nebo Michal Viewegh (Mráz přichází z Hradu).

Dvě z děl, která letos postoupila do finále, se obracejí do minulosti. Jiří Kratochvil umístil svůj román do období konce druhé světové války, během které se také odehrává větší část knihy Jakuby Katalpy.

Ivan Binar mísí vzpomínky na poválečné období s přítomností a prózy Petry Hůlové a Jiřího Šimáčka se věnují vyloženě současným tématům, Hůlová z hlediska cizince a Šimáček spíše s groteskním nadhledem. Prvotina Ivany Myškové více než do hloubi času proniká do hlubin jazyka.

Společnost Josefa Škvoreckého byla založena v roce 1989. Za dobu své existence vydala 35 publikací, navíc vydává občasník či ročenku Danny. Společnost připravila bibliografii Josefa Škvoreckého a podílela se na jejím novém vydání. Spolupracuje také na vydávání Spisů Josefa Škvoreckého. Literární Cena Josefa Škvoreckého si klade za cíl ocenit a podpořit nejlepší české spisovatele.