Soudobou vážnou a experimentální hudbu z celého světa včetně jejích autorů a špičkových interpretů představí brněnskému publiku 27. ročník Expozice nové hudby. Patří k nejstarším přehlídkám podobného zaměření ve střední Evropě. Tentokrát ji pořádající Filharmonie Brno rozprostřela do pěti dnů na přelomu října a listopadu, sdělila za organizátory Lenka Němcová.

Podtitul festivalu zní pro letošek Octový syndrom, což je jeden z typů degradace filmového materiálu. Přehlídka totiž tentokrát mapuje hudbu, která je postavená na hledání a zpracovávání "nechtěných" a "poškozených" zvuků. Dramaturgie rovněž vychází z témat destrukce, rekonstrukce a uplatňování přírodních, přirozených procesů v hudební tvorbě.

"Audiovizuální, hluková, ruchová a interaktivní díla současných skladatelů budou hostinou pro posluchače zvědavého na to, co se děje v hudbě právě dnes," uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

“Filmy zasažené octovým syndromem pak tvůrcům poslouží jako libreto, vizuální složka či inspirace pro vytvoření svébytných hudebně-dramatických, audiovizuálních a konceptuálních hudebních performancí," řekl dramaturg Viktor Pantůček. Festival tak zároveň upozorní na samotný problém octového syndromu, který zasahuje filmy v archivech.

Festival začíná 29. října, kdy v Besedním domě zazní například v české premiéře Koncert pro cembalo a orchestr Philipa Glasse a skladba Philla Niblocka, jenž se večera osobně zúčastní. V dalších dnech přehlídka pokračuje koncerty, improvizacemi či audiovizuálními laboratořemi. Doprovodný program tvoří snídaně s interprety, debaty, přednášky i výstavy.

Na přehlídku dorazí například Tibor Szemzö, Pierre Hébert, Bob Ostertag, Milan Knížák, soubory Opening Performance Orchestra, Ensemble Marian a další osobnosti a interpreti soudobé hudby. Jednotlivé akce se konají v kině Scala, Besedním domě, Kulturním prostoru Praha a na dalších místech.