Teoretik výtvarného umění a kurátor Karel Císař z Vysoké školy uměleckoprůmyslové dostal jako první Čech ocenění v rámci Cen Igora Zabela za kulturu a teorii. Cena pojmenovaná po slovinském spisovateli a teoretikovi umění vyzdvihuje osobnosti, které pomáhají vzájemnému poznání v oblasti vizuálního umění a kultury ve střední a jihovýchodní Evropě. Ceny předala ve čtvrtek pořádající Nadace Erste ve vídeňské Secesi.

"Svou činností vyplňuje propast mezi východní a západní kulturou a umně je propojuje, neboť dokáže přemýšlet nejen v mezinárodních, ale také v mezioborových kontextech. Velmi dobře vnímá sociální a politický vývoj a jeho vliv na kulturu," vysvětlila porota své rozhodnutí a vyzdvihla zejména Císařovu loňskou výstavu Obrazy a předobrazy v Galerii hlavního města Prahy. "Jasně ukazuje, jak citlivě umí propojovat staré s moderním nebo umělecká díla autorů spolu s objekty jejich denní potřeby," dodali porotci.

Císař dostal jeden ze tří grantů v rámci cen udílených a spojených s odměnou 12 tisíc eur (asi 330 tisíc korun). Dva udílí porota, druhý obdržel slovinský historik umění, spisovatel a překladatel Miklavže Komelje, který svým zkoumáním vztahů mezi politikou a uměním navazuje na práci Igora Zabela. Mimo jiné se zasadil o umístění sekce partyzánského umění ve stálé expozici Galerie moderního umění v Lublani.

ZABEL ZKOUMAL TENDENCE

Igor Zabel (1958 až 2005) byl celý život aktivní v mnoha oblastech – jako filozof, spisovatel, esejista, kurátor, umělecký kritik, překladatel a mentor nových generací kurátorů a kritiků. Ve své práci neúnavně volal po hlubokém prozkoumání politických, sociálních a kulturních tendencí, které mají potenciál pomoci člověku lépe porozumět modernímu a současnému umění. Asociaci Igora Zabela pro kulturu a teorii založila v únoru 2008 jeho rodina s Nadací Erste.

Třetí grant udílí vždy hlavní laureát ceny, kterým letos je umělecká ředitelka Akademie světového umění v Kolíně nad Rýnem Jekatěrina Degotová, známá svým kritickým postojem k oficiální politice své vlasti. Cenu získala za svou interdisciplinární práci a jako kritička a kurátorka, která se v první řadě zaměřuje na sociopolitická a estetická témata v Rusku a východní Evropě.

Porota připomněla její nedávný blog k debatě o bojkotu putovního bienále současného umění Manifesta v Petrohradu, který získal velkou pozornost. Decentním způsobem dala najevo, že pro ruské umělce by bylo odříznutí od mezinárodní výměny v tuto chvíli fatální, ačkoliv nelze vyloučit riziko, že proslulá výstava může být zneužita ke zlepšení image nedemokratického systému. Hlavní cena je dotována sumou 40 tisíc eur (asi 1,1 milionu korun). Degotová udělila grant Kirillu Medveděvovi, též známému svými disidentskými postoji, a jeho nakladatelství Free Marxist Press.