Cenu Jiřího Ortena pro rok 2015 obdržela studentka Alžběta Stančáková za svou sbírku básní Co s tím. Porota ji vybrala "za přesná básnická pozorování, drzá a drsná gesta". Ocenění nesoucí jméno tragicky zesnulého básníka se udílí autorům do 30 let a organizuje jej Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Ve finále Ortenovy ceny letos byli samí básníci - vedle Stančákové ještě Alžběta Michalová a Luboš Svoboda. Debutovou sbírku vítězky odlišuje od tvorby jejích vrstevníků především nadhled, ironie a schopnost přirozeně pointovat text, konstatovala porota. Stančáková podle ní ovládá zkratku, má vypravěčský dar a hovoří ryze současným jazykem - jak ve svých básních, tak v krátkých prózách, které jsou v knize obsaženy v poměru 1:1.

Člen poroty, editor a básník Milan Ohnisko ve svém laudatiu vyzdvihl hlavně "bezprostřednost, jakousi až odzbrojující samozřejmost, s níž mladinká, letos 23letá básnířka básní". Alžběta Stančáková má podle něj "dar od pánaboha" uchopovat všednodenní realitu (svoji vnitřní jakož i svých milenců, kamarádek, rodiny, celého vějíře svých interakcí s okolním světem) a psát o ní s jakousi až deníkovou bezprostředností.

"Nebojí se při tom rekvizit a nástrojů ve ´vysoké poezii´ obvykle spíše ostrakizovaných: vulgarismů, spektakulární nespisovnosti, dobové komunikační hantýrky mladých, zkrátka lexikálních neomaleností všeho druhu," konstatuje Ohnisko a stejnou měrou oceňuje autorčin smysl pro básnický humor.

Na veletrhu Svět knihy byla ve čtvrtek udělena také Cena Česká kniha 2015. Tu získal Matěj Hořava za soubor povídek Pálenka, za nějž má i cenu Magnesia Litera v kategorii objev roku.

Cena Česká kniha se udílí počtvrté, jejím cílem je kromě ocenění nejlepšího beletristického díla českého autora vydaného v uplynulém roce také rozšiřování počtu překladů kvalitní české literatury v zahraničí. Porota je složena z akademiků, literárních překladatelů a knihkupců, každý rok ji doplní předchozí laureát. Tím byl letos spisovatel Jan Němec, který cenu dostal za svou románovou fresku o životě fotografa Františka Drtikola Dějiny světla.

Ve finále České knihy byli ještě Hana Lundiaková (Imago, ty trubko!), Martin Reiner (Básník), Sylvie Richterová (Každá věc ať dospěje na své místo) a Milena Slavická (Hagibor). I tři z finalistů měli letos nominace na cenu Magnesia Litera včetně Reinera, který ji vyhrál.

Cenu čtenářů v rámci České knihy obdržel David Vaughan za novelu Slyšte můj hlas, v níž se autor britského původu vrací do Československa konce 30. let, doby před mnichovskou dohodou, a zabývá se rolí rozhlasu v těchto těžkých dobách.