Kulturní časopis Revolver Revue 16. října v pražském prostoru Jatka 78 oslaví své třicáté výročí. Počátky původně samizdatového titulu si Revolver Revue připomene jubilejním stým číslem a oslavou s účastí řady českých a zahraničních kapel. Na setkání bude předána Cena Revolver Revue.

Revolver Revue poprvé vyšla v roce 1985, u jejího zrodu stáli Ivan Lamper, Viktor Karlík a Jáchym Topol.

"Po listopadu 1989 nezanikla, ale podařilo se jí v nových podmínkách navázat na svá základní východiska: nezávislost na jakémkoliv vnějším diktátu a otevřenost vůči tématům a osobnostem napříč generacemi, kterým se jinde nedostává žádoucí pozornosti," uvedla šéfredaktorka Terezie Pokorná, která "časopis kulturní sebeobrany", jak zní jeden z jeho sloganů, řídí od roku 1993.

Revolver Revue je nyní obsáhlý čtvrtletník, v němž příspěvky z české a světové literatury a výtvarného umění doplňují stránky věnované designu, architektuře, filmu, divadlu či kritickému myšlení.

První samizdatové číslo vyšlo nákladem zhruba 50 kusů, v roce 1989 to bylo zhruba 500 výtisků a první porevoluční vydání mělo dokonce 15 tisíc výtisků. Nyní se náklad ustálil kolem 1000 kusů.

"K podstatným rysům Revolver Revue patří i to, že se nikdy neomezovala jen na vydávání samotného, byť velmi obsáhlého časopisu," uvedla Pokorná. Připomíná tak někdejší angažmá osobností z okruhu časopisu v nezávislé politicko-společenské sféře, pořádání literárních večerů a výstav či pravidelné udělování Cen Revolver Revue.

Redakce Revolver Revue v letech 1995 až 2005 vydávala také druhý časopis, Kritickou Přílohu. Nyní se redaktoři Edita Onuferová a Marek Vajchr soustřeďují na vydávání knižní Edice RR, orientované na českou i světovou literaturu, výtvarné umění, design, kritiku a publicistiku. Pátým rokem také připravují internetový časopis Bubínek Revolveru, věnovaný především kritickým glosám o současném kulturním dění.

Třicet let nepřetržité existence si Revolver Revue připomene 16. října v pražském prostoru Jatka78. Na akci vystoupí Anatopia (Berlín), Andrej Polanský wtf Emül Langman, Banana Split a Jeho Moralisté, Echt!, Sketa Syn nebo Vítrholc.