Cenu Jaroslava Seiferta letos dostane třiasedmdesátiletý básník, prozaik, dramatik a publicista Eugen Brikcius. Porota ocenila jeho knižní soubor A tělo se stalo slovem.

Laureát cenu dostane v listopadu v rezidenci pražského primátora spolu s odměnou 100 tisíc korun, jak v úterý oznámili organizátoři. Prestižní ocenění udílí Nadace Charty 77 už od roku 1986, Brikcius je již 26. oceněným autorem.

Mohutný svazek Brikciusova souborného básnického, prozaického a esejistického díla vydalo před dvěma lety nakladatelství Větrné mlýny pod názvem A tělo se stalo slovem.

"Porota v Brikciusovi, mimo jiné prvosignatáři Charty 77, spatřuje nejen básníka osobitého rukopisu, nýbrž i performera a umělce v širším slova smyslu. Jeho rozsáhlé literární, kunsthistorické i mystifikační dílo představuje zvláštní, originální a těžko napodobitelnou hodnotu české, ba středoevropské literatury a kultury obecně," uvedla nadace.

Brikcius patří mezi nepřehlédnutelné postavy české kulturní scény. Výrazně na sebe upozornil už v 60. letech organizováním výtvarných happeningů, na které ale po nuceném odchodu do emigrace mohl navázat až po listopadu 1989.

S komunistickou mocí měl Brikcius problémy už jako čerstvý maturant, na vysokou školu jej přijali až v roce 1966. Po čtyřech semestrech studia pražské filozofické fakulty pak zamířil na dva roky na londýnskou univerzitu.

V roce 1973 skončil za "hanobení Sovětského svazu" ve vězení. Tři roky po podpisu Charty 77 Brikcius odešel v roce 1980 do emigrace, usadil se v Rakousku a také dokončil studia v Londýně.

Ve Vídni se živil úředničinou, ale zároveň nadále tvořil. Jeho latinsky psané básně – do češtiny převedené Pavlem Šrutem – se ale ke čtenářům mohly dostat jen prostřednictvím samizdatu.

Po pádu komunistického režimu se Brikcius mohl vrátit do Čech. Navázal tu na své konceptuální akce a začal také vydávat sbírky – ať už knížku se Šrutovými překlady latinských básní Cadus rotundus Sud kulatý (1993), Eugeniální verše (2000), Mesón El Centro (2010) nebo Platný příběh (2012).

Cena Jaroslava Seiferta se udílí za vynikající slovesné dílo zveřejněné v posledních třech letech, případně i za dílo celoživotní. Laureáta vyhlašuje nadace každoročně 22. září, v předvečer Seifertových narozenin.

V porotě letos znovu usedli literární historik a kritik Michal Bauer, Pavel Dominik, Libuše Heczková, Marie Jirásková, Jiří Peňás, Jiří Zizler a bez hlasovacího práva František Janouch, předseda správní rady Nadace Charty 77. Novými členy poroty byli Tomáš Kubíček a Marie Langerová.

Nadace cenu naposledy předala Vladimíru Binarovi v roce 2012, do té doby oceněné vyhlašovala každoročně. Na seznamu laureátů jsou například Václav Havel, Ivan Martin Jirous, Jáchym Topol, Karel Šiktanc, Milan Kundera či Ludvík Vaculík.