14. prosince 2015


Vážení pražští zastupitelé,

právě uplynul rok od okamžiku, kdy hlavní město Praha získalo titul kreativní město literatury UNESCO a stalo se součástí celosvětové prestižní sítě kreativních měst. Udělení tohoto titulu je spojeno s velmi přísnými podmínkami a Praha jej získala z toho důvodu, že všechny tyto podmínky dokázala bezvýhradně splnit. Praha prokázala, že je městem s bohatou literární tradicí, která je nedílnou součástí života obyvatel města, že literární akce mají dostatečnou podporu od vedení města i od veřejnosti, že literární život je různorodý a bohatý.

Literatura je nezpochybnitelnou součástí kultury našeho města, není však komerčním statkem a nemůže být odkázána pouze na soukromou podporu, pro její rozvoj je nezbytná podpora z veřejných zdrojů.

Aktuální návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2016 tomu však naprosto neodpovídá, či spíše zásadně odporuje. Podle tohoto návrhu je celková částka určená na jednoleté a víceleté granty v roce 2016 pro oblast kultury ve výši 299 770 000,- Kč, pro literaturu je však určena pouze částka 5 982 000,- Kč, tedy mizivá 2 procenta. Řada zavedených i nových literárních akcí tak bude odsouzena k zániku či ke značným existenčním potížím a pražský literární život bude ochuzen a poškozen.

Třebaže chápeme, že z důvodu notifikace grantového systému není možné, aby se podpora literatury stala samostatnou grantovou kapitolou, považujeme za nezbytné, aby podpora literatury odpovídala významu bohatého a rozmanitého literárního života ve městě a literatura získala podstatně větší podíl z celkových grantů na kulturu, který by proporcionálně lépe odpovídal jejímu významu.

Žádáme Vás proto, aby došlo k zásadnímu navýšení grantů, kterými je literatura v Praze podporována.


Kateřina Bajo, Praha město literatury

Adam Borzič a Petra Hůlová, Asociace spisovatelů

Lubomír Brožek, Klub pražských spisovatelů

Lubomír Brožek, Klub pražských spisovatelů

Vlasta Brtníková March, Festival spisovatelů Praha

Jana Čeňková, Česká sekce IBBY

Viktor Debnár, Institut umění

Jiří Dědeček, České centrum PEN klubu

Joachim Dvořák, nakladatelství Labyrint

Roman Giebisch, Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Bernie Higgins, Společnost poezie

Anna Horáčková, nakladatelství Paseka

Stanislav Juhaňák, nakladatelství Triton

Dana Kalinová, veletrh Svět knihy Praha

Robert Krumphanzl, nakladatelství Triáda

Taťjána Langášková, České centrum Praha

Markéta Mališová, Centrum Franze Kafky

Pavel Mandys, občanské sdružení Litera

Iva Pecháčková, Nakladatelství Meander

Karel Piorecký, Ústav pro českou literaturu

Vladana Rýdlová, Porte

Šárka Šavrdová, nakladatelství dybbuk

Jiří Tomáš, nakladatelství Akropolis

Kateřina Tschornová, Památník národního písemnictví

Karolína Voňková, Knihex

Martin Vopěnka, Svaz českých knihkupců a nakladatelů