Čtyři výtvarníci narození v roce 1984 a jeden umělec o dva roky mladší se stali finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2016.

Na nejvýznamnější české umělecké ocenění, které se bude udílet v listopadu, byli v pondělí ráno mezinárodní porotou nominováni Katarína Hládeková, Anna Hulačová, Johana Střížková, Aleš Čermák a Matyáš Chochola. Všichni s výjimkou Hládekové absolvovali pražskou Akademii výtvarných umění.

„Porota si prohlédla více než 90 portfolií a nakonec zvolila pětici umělců, kteří se vyjadřují k současnosti skrze nejrůznější umělecké postupy reprezentující mladou českou uměleckou scénu,“ uvedla Holly Blocková, předsedkyně poroty, podle níž mezi mnoha přihlášenými panovala konkurence.

Finalisté byli letos vyhlášeni o několik měsíců dříve, než jak tomu u Chalupeckého ceny dosud bývalo. „Umělci díky tomu získají více času a prostoru pro přípravu nových projektů na podzimní výstavu,“ vysvětlila Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Dodala, že i společnost bude s umělci moci intenzivněji a celoročně připravovat jejich finálové prezentace a doprovodné programy.

Letos jim zastřešující název Café Chalupecký udělila kurátorka a kritička umění Tereza Jindrová. Doprovodné programy se mají konat po celém Česku a budou určeny široké veřejnosti, studentům i specifickým komunitám.

Všichni nominovaní se tradičně představí i na podzimní výstavě, letos opět v Praze. Zařazena na ni budou i díla francouzské umělkyně žijící v Londýně Laure Prouvostové. Ta roku 2013 získala Turner Prize, tedy jakousi britskou „obdobu“ Chalupeckého ocenění. Architektem pražské výstavy se stane výtvarník Zbyněk Baladrán.

Z pětice finalistů byl jedině Aleš Čermák na Chalupeckého cenu již jednou nominovaný. Čermák je absolventem pražské AVU a zakladatelem nakladatelství Ausdruck Books. „Pro jeho tvorbu je klíčová práce s textem a obrazem v nejširším slova smyslu, jako s angažovaným protipólem žité skutečnosti,“ uvedla porota.

Katarína Hládeková studovala v Košicích, Praze a na brněnské FaVU, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. „Pracuje zejména v médiích objektu, instalace a fotografie, přičemž ústředním tématem její práce je model: monumentální prostorová realizace v malém měřítku, která je často představena právě skrze fotografii,“ napsala porota.

Annu Hulačovou, která studovala na pražské AVU a absolvovala stáž v Jižní Koreji, porota označuje za výjimečnou sochařku.

Její tvorba „aktualizuje tradiční řemesla a do jazyka současného umění překládá inspiraci nalézanou ve starých mytologiích, východních kulturách, ale také českých lidových tradicích a původní křesťanské symbolice“. Hulačová se účastnila výstav zorganizovaných Národní galerií, Meetfactory či Hunt Kastner Artworks.

Dalším nominovaným absolventem AVU je Matyáš Chochola, jako jediný z finalistů nenarozený roku 1984, nýbrž o dva roky později. Chochola byl na stáži v Berlíně a jeho tvorba se pohybuje mezi instalací a performancemi.

„Představuje pestře komponované universum, jehož nedílnou součástí je postava samotného autora. Chochola experimentuje s postinternetovou estetikou, neortodoxní, ale promyšlenou kombinací symbolů současnosti a jejích pradávných kořenů,“ míní porota.

Poslední nominovanou je též absolventka AVU Johana Střížková, která vystavovala v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem nebo pražské Galerii Ferdinanda Baumanna. Věnuje se performance, objektům či fotografii. „Autorce je vlastní čistá, minimalistická estetika, která představuje (ne)všední realitu jako křehkou symbiózu živých a neživých bytostí,“ napsala porota.