Ve věku jedenadevadesáti let zemřel klasik francouzské literatury Michel Tournier. Úmrtí uznávaného romanopisce a nositele prestižní Goncourtovy ceny podle agentury AFP oznámila rodina.

Francouzský prezident François Hollande spisovatele označil za „velkého autora mimořádného talentu“.

Tournier měl pověst literáta, jenž mytologii a dávné příběhy přetavuje v současná dramata dotýkající se nynějšího fungování společnosti. Tournier byl původním vzděláním filozof a také jeho knihy vždy měly silnou filozofickou linku. Často ale čerpaly i z tradiční německé kultury a dotýkaly se katolicismu.

Tournierovým nejproslulejším dílem se stal román Král duchů z roku 1970, který vypráví o francouzském válečném zajatci, jenž nacistům pomáhá hledat děti na převýchovu. Román vyšel v českém překladu poprvé roku 1988, o osm let později jej pod názvem Netvor zfilmoval německý režisér Volker Schlöndorff.

Za tuto knihu Tournier dostal Goncourtovu cenu udílenou nejlepšímu francouzsky psanému literárnímu dílu. Ocenění je dnes považováno za nejprestižnější v rámci francouzské literatury.

Literární vědci považovali Tournierovu románovou tvorbu, vystavenou na tradičních vypravěčských postupech a jednotném ději, za protiklad takzvaného nového románu, což byla tvůrčí metoda uplatňovaná v polovině minulého století skupinou francouzských autorů.

Mezi Tournierovy další známější knihy patří román Pátek aneb lůno Pacifiku z roku 1967, který čtenáři francouzského deníku Le Monde zařadili mezi stovku nejvýznamnějších knih minulého století. Tento revizionistický přepis Robinsona Crusoea, v němž je trosečník Crusoe kolonizátorem snažícím se přesvědčit Pátka o své představě světa, autorovi pomohl k získání další prestižní ceny Grand Prix du roman. Česky kniha poprvé vyšla roku 1977 pod názvem Pátek aneb vítězství divočiny.

Do češtiny byl po revoluci dále přeložen Tournierův román Meteory, vyprávějící o muži, jenž se snaží nalézt své dvojče. Ve Francii se z knihy v polovině 70. let stal bestseller.

V nakladatelství Mladá fronta vyšel titul Kašpar, Melichar a Baltazar, v němž Tournier přepracoval část Matoušova evangelia o návštěvě tří králů u narozeného Ježíše.

V roce 1999 Argo vydalo knihu Eleazar aneb pramen a keř vyprávějící o venkovanovi, který v 19. století opouští Irsko a vydává se do Ameriky. Tam znovu zažívá Mojžíšovo drama.

Tournier napsal rovněž řadu esejů, povídek či knih pro děti. V roce 2007 byl nominován na Mezinárodní Man Bookerovu cenu. Tentýž rok české nakladatelství Garamond pod názvem Chvalořečení vydalo právě Tournierovy eseje.

„Tournierovy miniatury jsou "pokusy o něco", čímž vykrývají etymologii slova esej, ale nejsou to žádná podrobná pojednání, jak by někdo očekával. Jednotlivé kousky se mnohem víc podobají fejetonům ze sobotních novin,“ napsaly o knize Hospodářské noviny, které eseje přirovnaly k Mytologii Rolanda Barthese.