Téměř 5000 titulů vydalo za padesát let existence nakladatelství Academia, které vzniklo pro vydávání publikací Akademie věd. Její publikace dnes tvoří asi 60 až 70 procent produkce nakladatelství, největší zájem čtenáři mají o historickou literaturu, především o moderní dějiny, řekl ředitel nakladatelství Jiří Padevět.

Ten se jako autor sám postaral o jeden z největších úspěchů knižního domu v posledních letech. Jeho publikace nazvaná Průvodce protektorátní Prahou se v soutěži Magnesia Litera stala Knihou roku 2014.

Nejprodávanější knihou z Academie je Akademická příručka českého jazyka, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením Markéty Pravdové z Ústavu pro jazyk český AV.

Publikace, kterou v internetové podobě užívalo milion zájemců, dostala cenu Český bestseller a připravuje se její druhé vydání. O bestselleru se v českém prostředí mluví v případě, že prodej překročí 10 tisíc kusů, podle Padevěta je Pravdové kniha několikanásobným bestsellerem.

Academia vznikla v roce 1953 původně jako Nakladatelství Československé akademie věd. Název Academia nese od roku 1966.

Nakladatelství se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů a podle Padevěta vydává 100 až 120 titulů ročně. To firmu řadí mezi přibližně 30 největších tuzemských nakladatelů dle roční produkce.

Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady, populárně-naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také českou i překladovou beletrii. V nakladatelství též vychází populárně-naučný časopis Živa.

Podobně jako další nakladatelské domy, které kontinuálně působí tak dlouhou dobu, má za sebou i období existence v nesvobodné době poznamenané cenzurou. Produkce některých společenských věd byla poplatná době, některé vědní obory, jako třeba sociologie, neměly téměř žádné výstupy.

"Pokud se má Academia za uplynulých 50 let za něco stydět, tak ne více než ostatní nakladatelství, včetně překotného vývoje v 90. letech," říká Padevět.

Ředitel, který letos oslaví stejné jubileum jako Academia, pracoval dříve jako knihkupec. Firma dnes kromě nakladatelské činnosti provozuje síť knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě.

Právě knihkupectví a také výdělečné tituly financují nakladatelskou činnost Academie. Na tituly z produkce Akademie věd dostává nakladatelství vždy jednotlivě dotace vycházející ze standardního recenzního řízení.