Soubor tří úzce souvisejících obrazů slavného malíře Františka Kupky od úterý vystavuje pražské Museum Kampa.

Tři malby se stejným názvem Vanoucí modře podle kurátorky Heleny Musilové demonstrují Kupkovu představu nekonečného, stále se opakujícího pohybu. Ten je zde zachycen pomocí propojených a kontrastních barevných hmot, jež evokují pohyb mořských vln.

Museum Kampa zároveň zahájilo výstavu největší plastiky významného českého tvůrce druhé poloviny 20. století Karla Malicha, jež byla loni náhodně nalezena na plzeňské vysoké škole.

Malich dílo vytvořil koncem 70. let pro menzu kolejí na Lochotíně. Hodnotu artefaktu si ale během dalších let nikdo neuvědomoval, až byla plastika schována za skříněmi. Dílo prostřednictvím drátěných křivek znázorňuje vztah lidské postavy a vzdušných vírů.

Dílo je na výstavě doplněno průřezem z Malichovy tvorby posledních let a Černobílou plastikou z poloviny 60. let, jíž se Malich uvedl roku 1967 v Guggenheimově muzeu, jak připomněl historik umění Karel Srp.

Tři Kupkova díla byla pro nynější výstavu zapůjčena ze sbírky moderního umění pařížského Centre Pompidou, z Národní galerie v Praze a ze soukromé sbírky v Londýně.

V Praze byly tři malby naposledy spolu prezentovány v roce 1946 na Kupkově retrospektivě v Mánesu, o 30 let později se ve stejné konstelaci objevily v newyorském Guggenheimově muzeu.

Na aktuální výstavě malby doplňují kresby k těmto obrazům či obraz Černý ovál. Ten rovněž zapůjčilo pařížské muzeum.

Museum Kampa na dílech autora českého původu a průkopníka malířské abstrakce Františka Kupky stojí. Základ sbírky muzea i jeho expozice tvoří Kupkova díla získaná zakladatelkou této instituce Medou Mládkovou.

Kromě stálé expozice Kupkových děl muzeum pořádá i dočasné výstavy zaměřené na autora. Výstavy umožňují na dílčích aspektech dobře studovat Kupkovu tvorbu a myšlenky, což je i případ výstavy Vanoucí modře, míní kurátorka muzea Helena Musilová.

"Výstavu vnímáme jako určitou součást stálé expozice, kterou jsme se rozhodli po několika letech přeinstalovat, ukázat jiné vztahy v Kupkově tvorbě," doplnila.

Expozice podle Musilové na malém prostoru dobře ukazuje postup Kupkova uvažování o malbě. První místnost na Kampě je věnovaná figuře. Na těchto dílech lze vidět, jak malíř došel k abstraktnímu vyjádření skrze zobrazování lidské postavy.

Druhá místnost ukazuje dva paralelně existující Kupkovy postupy - amorfní vyjádření, jemuž dominuje obraz Amorfa - Teplá chromatika z roku 1912; pandán k amorfnímu vyjádření tvoří konstruktivní tendence.

Třetí místnost je postavená na formálních aspektech Kupkovy tvorby a předznamenává výstavu Vanoucí modře, dodala kurátorka.