Ministerstvo pro místní rozvoj má připraveno 1,1 miliardy korun pro krajské knihovny.

Za evropské a státní dotace mohou například digitalizovat knihovní fondy, budovat bezbariérové vstupy nebo rekonstruovat a stavět depozitáře. Projekty musejí být dokončeny do konce roku 2021, jak v pátek sdělila mluvčí ministerstva Veronika Vároši.

"Podporovanými aktivitami budou kromě zvýšení ochrany, konzervování – restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů," uvedla mluvčí.

Peníze mohou knihovny dostat také na modernizaci a výstavbu sociálního, technického a technologického zázemí.

Na celou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu, která se netýká Prahy, je připraveno 935 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a dalších 165 milionů ze státního rozpočtu.

„Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 123,3 milionu korun, minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí 3 miliony korun,“ upřesnila mluvčí.

Ministerstvo pro místní rozvoj v oblasti kultury vyhlásilo z Integrovaného regionálního operačního programu už dřív dvě výzvy pro žadatele o dotace.

Na podporu muzeí zřizovaných státem nebo krajem je připraveno 2,1 miliardy korun, na revitalizaci památek zapsaných v seznamu světového dědictví UNESCO a národních kulturních památek jsou k dispozici tři miliardy korun.