Více než třetina čtenářů z těch, kteří ročně přečtou alespoň jednu knihu, se dnes hlásí k četbě titulů v elektronické podobě. Nejčastěji pak tyto knihy čtou na osobním počítači nebo notebooku, zjistil krátký výzkum nazvaný Internetoví Češi jako čtenáři.

Počet čtenářů elektronických knih podle statistik roste. Z názoru oslovených ale také vyplynulo, že 87 procent z nich si stále nedovede představit čtení knih jen v elektronické podobě.

Drtivá většina čtenářů si e-knihy stahuje volně z internetu. Je to celých 93 procent, 37 procent si je na internetu kupuje a 21 procent si pro ně chodí do knihovny.

Průzkum počátkem měsíce dělala firma Nielsen Admosphere na pětistovce respondentů u příležitosti akce Březen – měsíce knihy.

"Potvrdil, že aktivní internetová populace má ke knížkám blízko a nelze říct, že lidé, kteří tráví velký čas na internetu, nečtou," uvedla Hana Friedlaenderová ze společnosti.

Nejvíce čtou knihy v elektronické podobě mladí lidé do 24 let (57 procent). Počet jejich čtenářů stoupá i s rostoucím vzděláním respondentů.

Z hlediska počtu knih, které za rok přečtou, se příslušníci internetové populace řadí z 42 procent mezi slabé čtenáře (jedna až šest přečtených knih ročně), 28 dotázaných samo sebe označilo za středně silné čtenáře (přibližně sedm knih ročně) a 18 procent mezi silné čtenáře (13 a více knih ročně).

Pouze 13 procent dotázaných se považuje za nečtenáře. Číslo koresponduje i s celostátními průzkumy, které v minulých letech opakovaně prováděl Ústav pro českou literaturu AV.

Internetová populace nejčastěji čte beletrii, má ji rozečtenou 52 procent dotázaných, více z nich jsou ženy.

Odbornou literaturu či literaturu faktu má rozečtenou 27 procent dotázaných a je mezi nimi více mužů, příručky či encyklopedie čte 22 procent respondentů.

Pokud mají internetoví uživatelé rozečtenou knihu, čte drtivá většina aspoň jednou týdně (94 procent).

Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV, který v letech 2007, 2010 a 2013 uskutečnil tři reprezentativní výzkumy o čtenářství, údaje doplnil o informaci, že počet aktivních čtenářů v ČR za sledovanou dobu neklesá.

Velký počet čtenářů Česko statisticky řadí ke skandinávským zemím, kde se také hodně čte. V zemi tak není moc čtenářů častých, pravidelných, ale hodně čtenářů vášnivých, kteří přečtou 55 knih ročně, uvedl.

Podle Trávníčka z výzkumu v celé populaci vyplývá, že na osobním počítači či notebooku čte 44 procent lidí – tedy i těch, které nelze řadit k internetové populaci, což je podle Hany Friedlaenderové z Nielsen Admosphere ten, kdo užívá internet denně.