Po patnácti letech se v Praze znovu otevřela Galerie Gema, která od začátku 90. let působila na Starém Městě. Nový provoz zahajuje výstavou několika členů skupiny 12/15, tedy umělců z okruhu, jemuž se věnovala i dříve.

Galerie nově sídlí v Máchově ulici na Vinohradech a je otevřena ve všední dny odpoledne. První výstava s názvem Polovina 12/15 potrvá do 29. května a jsou na ní práce Jiřího Beránka, Václava Bláhy, Vladimíra Nováka, Ivana Ouhela, Jiřího Sopka a Tomáše Švédy.

Volné seskupení 12/15 – Pozdě, ale přece vzniklo v roce 1987 jako reakce na založení skupiny Tvrdohlavých. Umělci ho ale založili hlavně na protest proti tehdejším podmínkám pro české výtvarné umění, které v dostatečné míře neumožňovaly spontánní spolupráci ani konfrontaci umělců.

"Vychází z potřeby změnit tuto situaci v kolektivu názorově rozdílných autorů, kteří se pokusí vzájemně respektovat odlišné výtvarné přístupy. Seskupení není uzavřené. Pozdě, ale přece," napsali v dopise Svazu českých výtvarných umělců v roce 1988.

Členové uskupení sice vycházeli ze stejného společensko-kulturního prostředí, na ně však reagovali rozdílnými výtvarnými přístupy.

Výstava chce ukázat, jak a kam se tvorba jednotlivých autorů posunula od poslední společné přehlídky.

"Pro mnohé však může být tato expozice i objevnou, protože ačkoliv skupina oficiálně nebyla nikdy rozpuštěna, již přes dvacet let se její členové svými díly na společné výstavě nekonfrontovali," uvedla za galerii Linda Sedláková.

Galerie Gema byla založena v roce 1991. Následujících osm let působila v přízemních prostorách dominikánského kláštera v Husově ulici na Starém Městě.

Tehdy galerie prezentovala významné české výtvarníky, jako byli Václav Boštík, Daisy a Jiří Mrázkovi, Adriena Šimotová, z mladších autorů třeba Vladimír Novák či Jakub Stretti.

V roce 1999 se Galerie Gema přestěhovala do Domu u Dvou divých mužů v Řetězové ulici, kde působila do roku 2001.

Od té doby neměla vlastní prostory, ale pořádala výstavy ve spolupráci s různými institucemi – Mikuláše Medka v Galerii Rudolfinum (2002) či Jiřího Sopka a Karla Nepraše na Pražském hradě (2002).

Galerie se též svými sbírkami podílela na výstavách Františka Hudečka (GHMP, 2006), Václava Boštíka (GHMP, 2011), Rudolf Steinera (DOX, 2011) či Karla Nepraše (DOX, 2012).