Nová inscenace činohry pražského Národního divadla se pokusí ukázat, co ze života myšího společenství lze odvodit pro osud lidstva.

Inscenace nazvaná Experiment myší ráj bude mít premiéru tento čtvrtek na Nové scéně, další uvedení se chystají na neděli 29. května a pondělí 13. června. Režisérem hry je Jiří Havelka.

Diváci při příchodu do divadla dostanou myší masky a na začátku inscenace se ocitnou na "zasedání myšího kongresu".

Za předsednickým stolem se střídají řečníci rovněž oblečení v maskách. Zazpívají píseň Jednou budem dál a pak začínají s monology. Poukazují na vznešelé myší ideály a naslouchají reakcím dalších účastníků zasedání, podle nichž vztahy mezi myšmi upadají. Hovoří se o samotě myších seniorů či o ztrátě životního elánu u myší.

Aby se dokonala metafora mezi světem myší a světem lidí, na velkoplošné obrazovce se promítají čísla dokazující snižování myší populace.

Inscenace se pokouší o paralelu mezi světem myší a například stavem současné Evropy, která podle mnohých upadá či vymírá.

"Provozujeme analýzu blahobytu společnosti a přinášíme vědecký důkaz rozkladu společnosti, v níž ti, kteří vstupují do ráje, nevyhnutelně zanikají," avizují tvůrci představení.

Režisér Havelka, který hru napsal s dramaturgyněmi Martinou Sžúkovou a Martou Ljubkovou, prý bral inspiraci z internetu – konkrétně z pokusů amerického psychologa a etologa Johna B. Calhouna. Ten žil v letech 1917 až 1995 a studoval kolonie hlodavců žijících v ideálních podmínkách. Navzdory dostatku potravy a absenci predátorů však myši po určitém čase vždy vyhynuly.

Na jevišti se v inscenaci objeví Lucie Juřičková, Taťjana Medvecká, Vladislav Beneš, David Prachař a Jan Bidlas. Jejich příspěvky jsou složeny pouze z monologů.