Cena Revolver Revue bude letos udělena in memoriam kritikovi Janu Lopatkovi, který žil v letech 1940 až 1993 a byl významnou osobností nezávislého českého kulturního života.

Ocenění bude předáno 9. června coby završení konference věnované Lopatkovu dílu a osobnosti.

Cenu Revolver Revue každoročně udílí stejnojmenný někdejší samizdatový časopis výraznému představiteli kulturního života, kdysi často působícímu navzdory totalitnímu režimu.

"S odstupem času je čím dál víc zřejmé, že Jan Lopatka patří mezi nejvýznamnější, a tak dodnes silně podnětné postavy české kritiky," tvrdí šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná.

Podstatná je podle ní také Lopatkova "další služba české literatuře a kultuře, práce redakční, editorská a literárněvědná, jejíž nezanedbatelnou část vykonal neoficiálně, v prostoru samizdatu", jak Pokorná uvedla.

"Lopatkův profesní a občanský osud je příkladem toho, že ani v totalitních Čechách se velké dílo nevylučovalo s velkou osobní statečností a důsledností, ba právě naopak," dodala.

Konference o Janu Lopatkovi se koná příští středu a čtvrtek 8. a 9. června ve Šporkově paláci v Hybernské ulici. Večer Revolver Revue s předáním ceny se uskuteční druhý den konference v Klubu FAMU.

Na programu budou kromě čtení z Lopatkových textů koncerty skupin Krch-off band a Sketa Syn. Akce je – stejně jako celá konference – otevřena veřejnosti.

Jan Lopatka v letech 1957 až 1962 vystudoval na FF UK v Praze bohemistiku, historii a estetiku. V 60. letech byl redaktorem a autorem měsíčníku Tvář. Od roku 1969 pracoval jako úředník a technický referent.

V lednu 1977 byl jedním z prvních signatářů Charty 77, do roku 1989 pak pracoval v nekvalifikovaných profesích, například jako umývač nádobí.

Od roku 1975 se Lopatka podílel na koncepci samizdatové Edice Expedice, od roku 1981 spolupracoval se samizdatovým čtvrtletníkem Kritický sborník. Byl jedním z jeho redaktorů a později vedoucím redaktorem.

Jako editor připravil k vydání knihy Jana Hanče, Ladislava Dvořáka, Václava Havla, Josefa Vohryzka a dalších. Jeho vlastní, především kritické texty vyšly v knihách Předpoklady tvorby, Radiojournal v ko(s)mickém věku, Šifra lidské existence a Posudky.

Cenu Revolver Revue udílí stejnojmenný časopis od roku 1985, kdy začal vycházet jako samizdatová tribuna nejmladší undergroundové generace. Mezi laureáty ceny jsou muzikant Tony Ducháček, básníci Zbyněk Hejda, Ivan Martin Jirous a Jana Krejcarová, malíři Pavel Brázda, Viktor Pivovarov a Rudolf Dzurko nebo fotografové Karel Cudlín a Ondřej Němec.