Nová výstava nazvaná Josef Sudek: V ateliéru představuje dosud opomíjenou část tvorby slavného českého fotografa.

Sudek dlouhodobě dokumentoval ateliéry mnoha pražských umělců, mnozí se také stali jeho přáteli. Ukázku toho, co Sudka zaujalo u deseti z nich, od pátku představuje pražská Galerie Věda a umění. 

Kurátoři Vojtěch Lahoda a Katarína Mašterová pro přehlídku, která připomíná 120. výročí narození (1896) a 40. výročí úmrtí (1976) Josefa Sudka, vybrali 57 fotografií, respektive takzvaných newprintů pořízených z originálních negativů. 

Vedle ateliérů známých sochařů Bohumila Kafky, Josefa Wagnera, Josefa Mařatky a Hany Wichterlové se nabízí pohled do ateliérů Andreje Bělocvětova a Oty Janečka, tedy dvou významných malířů a Sudkových blízkých přátel.

Nechybějí ani ateliéry méně známých umělců, pro něž měl Sudek slabost: František Zikmund, Vilém Plocek a Emanuel Famíra.

Fotografie z ateliérů stojí na pomezí volné a zakázkové fotografie Josefa Sudka. Nesou v sobě osobní příběhy umělců i samotného fotografa.

V roce 1978, dva roky po fotografově smrti, historička fotografie Anna Fárová na přání sestry fotografa Boženy Sudkové předala do Ústavu dějin umění Akademie věd ČR více než 13 tisíc negativů Josefa Sudka. Na nich jsou otisky obrazů, kreseb a soch téměř 800 umělců.

Vedle reprodukcí uměleckých děl konvolut obsahuje také ateliéry či portréty umělců.

Snímky ateliérů se ve sbírce dochovaly pouze v negativech a vystavené fotografie tedy nejsou originálními pozitivy, nýbrž newprinty. Nové bromostříbrné fotografie z originálních negativů Josefa Sudka formou kontaktů v roce 2016 zhotovil fotograf Vlado Bohdan. Newprinty jsou tak vystaveny v původních velikostech negativů 13x18 nebo 10x15 cm.

Akademie věd ČR chystá k výstavě také katalog s textem kunsthistorika Vojtěcha Lahody.